F Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Faden
İplik
Fadik
1.Anlamı: Çocuğunu sütten kesen kadın.
Fadıla
Erdemli.
Fadile
Erdemli.
Fadim
1.Anlamı: Çocuğunu sütten kesen kadın.
Fadime
Fatma adının bir söyleniş biçimi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fadiş
Fatma adının bir söyleniş biçimi
Fahamet
1. Fahimlik, ululuk. 2.Anlamı: İtibar, kıymet, değer.
Fahime
(bkz. Fahim)
Fahire
1.Anlamı: Şanlı, şerefli, onurlu. 2.Anlamı: Övünen, iftihar eden. 3.Anlamı: Parlak
Fahriye
Bir işi çıkar beklemeden yapan
Fahriyye
(bkz. Fahri). İslami edebiyatla, şairlerin kendi vasıflarından, faziletlerinden ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Daha çok kasidelerin bir bölümü bu şekildedir
Fahrünissa
Övünülecek değerde kadın
Fahrunnisa
(bkz. Fahir). - Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın
Fahrünnisa
Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.
Faika
Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Faiza
(bkz. Faiz)
Fakihe
Zeki, anlayışlı.
Farah
Mutluluk, Neşe
Fariha
Ferah, rahat, sevinçli.
Farise
1.Anlamı: Atlı, süvari. 2.Anlamı: İyi ata binen. 3.Anlamı: Anlayışlı, sevgili.
Fasihe
Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fatıma
1.Anlamı: Sütten kesilmiş. 2.Anlamı: Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kimse 3.Anlamı: Fatime sözcüğü fetame kökünden türemiştir. Fateme kopmak ve ayrılmak anlamındadır. Bu konuda elimize ulaşan hadisler bu değerli kadının her türlü kötülük ve pislikten uzak olduğunu ve yine onun ve gerçek dostlarının cehennem ateşinden uzak olduklarını bildirmek için bu ismin ona verildiğidir.
Fatime
1.Anlamı: Sütten kesilmiş. 2.Anlamı: Fatime sözcüğü fetame kökünden türemiştir. Fateme kopmak ve ayrılmak anlamındadır. Bu konuda elimize ulaşan hadisler bu değerli kadının her türlü kötülük ve pislikten uzak olduğunu ve yine onun ve gerçek dostlarının cehennem ateşinden uzak olduklarını bildirmek için bu ismin ona verildiğidir.
Fatine
Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fatîne
((bkz. Fatin)
Fatma
1.Anlamı: Sütten kesilmiş. 2.Anlamı: Fatime sözcüğü fetame kökünden türemiştir. Fateme kopmak ve ayrılmak anlamındadır. Bu konuda elimize ulaşan hadisler bu değerli kadının her türlü kötülük ve pislikten uzak olduğunu ve yine onun ve gerçek dostlarının cehennem ateşinden uzak olduklarını bildirmek için bu ismin ona verildiğidir. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fatmagül
Fatma ve gül
Fatmanur
Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fato
bk. Fatma
Fatoş
Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
Fayiha
1. Çiçek veya meyve kokusu. 2.Anlamı: Güzel kokulu nesne.
Fazıla
Erdemli.
Fazilet
Erdem / İyi huyların tümü
Fecriye
Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fehamet
(bkz. Fahamet)
Fehime
Anlayışlı, çabuk kavrayan
Fehmiye
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fekahet
Şakacılık, hoş mizaçlılık.
Felak
1. Gün ağarması. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı.
Felin
Mantar
Fenniye
Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Ferah
Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren
Ferahengiz
Ünlü bir çeşit lale
Ferahet
Şan ve şeref.
Ferahfeza
Ferah artıran, ferahlatan.
Ferahna
1. Bolluk, genişlik. 2.Anlamı: Geniş yer.
Ferahnak
Sevinçli. - Türk müziğinin mürekkeb makamlarından
Ferahnisa
Sevinçli, rahat kadın.
Ferahnüma
Sevinç gösteren, sevinçli.
Ferahnur
Aydınlık veren, nur veren.
Ferahru
Güler yüzlü, güleç.
Ferahşan
1. Sevinç veren. 2.Anlamı: Ferah saçan.
Feraset
Çabuk seziş, anlayış.
Feray
Aydınlık, parlak
Feraye
Ay ışığı, ayın parlaklığı.
Ferda
Yarın / Gelecek zaman/ mecazi anlamda kıyamet günü
Ferdane
Ferdaniye bk. Ferdaniye
Ferdaniye
Birlik, teklik, eşsizlik.
Ferdiye
1.Anlamı: Tek olan, tek şey. 2.Anlamı: Fertle ilgili, bireysel.
Ferdiyye
(bkz. Ferdi)
Fergün
Gün ışığı
Ferhal
Kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç.
Ferhunde
1.Anlamı: Kutsal, kutlu, uğurlu. 2.Anlamı: Mutlu, mesut.
Feri
Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.
Feribe
Aldanmış.
Ferican
Can aydınlığı, ruhun ışığı.
Feride
Tek eşsiz, benzeri olmayan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Feriha
Sevinçli, ferah
Ferihan
Sevinçli, ferah
Feriser
Çok ışıklı, aydınlık. Çok güçlü.
Ferişte
1.Anlamı: Melek. 2.Anlamı: Günahsız, masum. 3.Anlamı: İyi ve yumuşak huylu.
Ferma
1. Emreden, buyuran. 2.Anlamı: Amir.
Fermude
1.Anlamı: Emir, buyruk, ferman. 2.Anlamı: Emrolunmuş, buyurulmuş.
Fernur
Aydınlık, ışık, nur.
Ferran
İki isimin baş ve son parçalarından oluşturulmuş
Feruze
Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı. bk. Firuze
Ferve
1.Anlamı: Kürk. 2.Anlamı: Zenginlik, servet.
Feryal
Gözleri ışık saçan güzel kız.
Ferzane
1.Anlamı: Bilge, filozof. 2.Anlamı: Bilgili kimse.
Ferzine
Ferzine , Bayan vezir anlamındadır.
Fesahat
Açıklık, duruluk
Fetanet
Yüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
Fethiye
Fethetme, alma ile ilgili olan. Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside
Fethiyye
(bkz. Fethi)
Fevziye
Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Feyha
Büyük, geniş, engin
Feyza
1.Anlamı: Suyun taşıp akması. 2.Anlamı: Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3.Anlamı: İlim, irfan. 4.Anlamı: Feyz ile dolu olan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Feyziye
1.Anlamı: Bollukla, bereketle ilgili. 2.Anlamı: Bilimle, bilgiyle ilgili.
Fezanur
Uzay gibi parlak ve aydınlık olan.
Fezzan
Büyük Sahra'da, Trablus ülkesinin güneyinde bir ülke
Fidan
Ağaçların genç ve yeni yetişeni
Fidangül
Gül fidanı.
Fide
Başka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
Figan
Istırap ile bağırma, inleme.
Figen
Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren
Fikir
1.Anlamı: Düşünce. 2.Anlamı: Anlayış. 3.Anlamı: Zihin, us.
Fikriye
Düşünce ile fikir ile ilgili ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Filbahar
Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan bitki
Filiz
Ağaçtan süren taze dalcıklar
Firaz
1.Anlamı: Yüksek, yukarı. 2.Anlamı: Yokuş, çıkış.
Firazende
Yükselten
Firdevs
Cennetteki altıncı bahçenin adı
Firkat
Ayrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma.
Firuzan
Parlayıcı, parlayan, parlak. bk. Füruzan
Firuze
Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı.
Fitnat
Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ. bk. Fıtnat
Fıtnat
Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.
Fitnet
Zeyreklik, Zihin açıklığı, zihnin herşeyi çabuk anlayışı. (Fitnat)
Fügen
Yaralayan, kıran, düşüren. bk. Figen
Fuldem
Her zaman geniş açık görüşlü
Fulden
Her zaman geniş açık görüşlü
Fulin
Hoş kokulu çiçek ve iç güzelliği
Fulsen
Bir çiçek adı. Anlamı konusunda daha fazla bilgiye sahip olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
Fulya
Nergislerden soğan köklü bir bitki
Funda
Küçük çalılık / Süpürge otu
Füreyya
Parlak, ışıltılı günler
Füruzan
Çok parlak, parlayıcı, aydınlık
Füruzende
1.Anlamı: Yanıcı, yakıcı. 2.Anlamı: Parlatan, parlayın, aydınlatan.
Füsun
Efsun / Büyü, sihir
Füsun/Fisun
Sihir, büyü. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel
Füsunkâr
1.Anlamı: Büyüleyici. 2.Anlamı: Sihirbaz, büyücü.
Füsünkâr
Büyüleyici güzel anlamında