H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Habibe
Seven, sevgili, dost ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Habinar
Nar tanesi
Hacce
1. Hacca giden,Kabe'yi ziyaret eden hacı kadın. 2.Anlamı: Bir çeşit akdiken. - Daha çok lakab olarak kullanılır.
Hacer
Taş, kaya parçası, çakıl ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hacergül
Taşlar arasında yetişen gül.
Hacerunnur
Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde
Hacıgül
Hacca gitmiş gül gibi güzel kadın.
Hacıhanım
Hacca gitmiş kadın.
Hacıkadın
Hacca gitmiş kadın.
Haddas
Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı.
Hadice
Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Hadice: Hz. Muhammed (s.a.s)'in ilk eşi
Hadise
Olay
Hadiye
(bkz. Hadi)
Hadra
1.Anlamı: Çok yeşil, en yeşil. 2.Anlamı: Yeşillik.
Hafaza
1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2.Anlamı: Bekçiler.
Hafide
Kız torun.
Hafıza
1.Anlamı: Kur’an-ı Kerim´ibaşından sonuna kadar ezberlemiş olan kadın.
Hafize
Koruyucu, esirgeyici ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hafsa
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) zevcelerinden biri
Haje
Haje, haberi olan, dikkatli olan bayan anlamında kürtçe isimdir
Hakgüzar
Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan
Hakikat
l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2.Anlamı: Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3.Anlamı: Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik.
Hakime
1.Anlamı: Egemen, hükmeden, hüküm süren. 2.Anlamı: Başta olan, üstün gelen.
Hakimiyet
Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta
Halavet
Tatlılık, şirinlik.
Hale
Ayın çevresinde görülen ışıklı halka
Halenur
Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire.
Halide
Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
Halile
Nikâhlı kadın, karı, eş.
Halime
Yumuşak huylu, sert olmayan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hâlinur
Işıklı, aydınlık.
Halise
Hilesiz, katkısız. 2.Anlamı: Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz
Hamdiye
Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
Hamide
Şükredici, hamd edici ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hamise
Beşinci.
Hamiye
1.Anlamı: Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2.Anlamı: Kayıran, kayıncı.
Hamiyet
İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik
Hammade
(bkz. Hammad)
Hamra
Çok kırmızı, kızıl.
Hanbeğendi
"Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.
Hanbegüm
Hanın karısı, hükümdar eşi
Hanbike
Hükümdar karısı.
Hanbiken
Hükümdar karısı. - bk. Hanbike
Handan
Gülen, şen
Hande
Gülüş, gülme / alay etme, eğlenme
Handegül
Gülün açması
Hanife
Allah’ın birliğine inanan, iman eden ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hanim
Soylu kadın, bayan
Hanım
Soylu kadın, bayan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hanımkız
Ağırbaşlı kız.
Hankız
Hükümdar kızı.
Hannas
Şeytan. - İsim olarak kullanılmaz
Hanne
Hz. Meryem’in annesinin ismidir.
Hansa
Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur
Hansultan
Hükümdar ve sultan.
Hanüman
1.Anlamı: Ev bark, ocak, yuva. 2.Anlamı: Ev halkı, çoluk çocuk.
Hanzade
Hükümdar çocuğu
Hanzale
Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi
Hare
Cam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş.
Harem
1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2.Anlamı: Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3.Anlamı: İç avlu. 4.Anlamı: Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. Mekke-Medine'nin ismi.
Harika
Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü
Harise
(bkz. Haris)
Harut
1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. 2.Anlamı: Babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar. - İsim olarak kullanılmaz.
Hasay
Ay gbi özel olan.
Hasbinur
(bkz. Hasibe)
Hasene
1.Anlamı: Güzel, iyi. 2.Anlamı: İyi, hayırlı iş, iyilik.
Haseni
Hasene ait
Hasgül
Seçkin gül.
Hashanım
1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2.Anlamı: Bilge, değerli kadın. - Birleşik isim.
Hasibe
Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
Hasife
(bkz. Hasif)
Hasıla
Bir işten elde edilen sonuç
Haskız
İyi nitelikleri kendinde toplamış kız.
Hasna
Güzel ve namuslu kadın.
Hasret
1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2.Anlamı: İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş.
Hatice
1.Anlamı: Erken doğan kız çocuğu 2.Anlamı: Haticetül Kübra : Hz. Muhammed'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan ilk hanımıdır. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Haticenur
Erken doğan güzel kız çocuğu.
Haticetül
Haticetül Kübra : Hz. Muhammed'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan ilk hanımıdır.
Hatife
1.Anlamı: Sesi işitilip de kendisi görünmeyen kimse. 2.Anlamı: Çağıran, seslenen.
Hatime
Son, nihayet.
Hatıra
1.Anlamı: Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay.
Hatırnevaz
Gönlü okşayan, hatırnaz
Hatun
1.Anlamı: Kadın. 2.Anlamı: Bayan, hanım. 3.Anlamı: Eş, zevce. 4.Anlamı: Eskiden yüksek kişilikli kadınlara verilen unvan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hatunana
Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
Hava
Gökyüzü. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Haver
Güneşin doğduğu yön, doğu.
Havin
Yaz mevsimi (Kürtçe) ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Havle
1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2.Anlamı: Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir.
Havsa
Bağır. * Bağırın yanındakiler.
Havva
1.Anlamı: Allah’ın yarattığı ilk kadın. 2.Anlamı: Esmer kadın. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Haya
l. Utanma, sıkılma. 2.Anlamı: Ar, namus, edep. 3.Anlamı: Allah korkusu ile günahtan kaçınma.
Hayal
İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler, olaylar
Hayat
1. Yaşayan, diri. 2.Anlamı: Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3.Anlamı: Yaşama, yaşayış.
Hayatefza
Hayat artıran
Hayatengiz
Yaşatan, yaşamaya zorlayan
Hayret
Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme
Hayriye
Hayırla, iyilikle ilgili ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hayrulnisa
Sevinç, mutluluk ve huzur
Hayrünissa
Kadınların hayırlısı
Hayrunnisa
Hayırlı Kadın ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hayrünnisa
Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
Hazal
Kuruyup dökülen ağaç yaprakları ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hazan
Güz, sonbahar
Hazel
İşaret bırakan sevilen insan anlamındadır.
Hazel/Hazal
Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
Hazen
Üzüntü. Gam, keder
Hazer
Deniz, bahr, büyük su
Hazime
Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim)
Hazine
1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2.Anlamı: Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.
Hazize
(bkz. Haziz)
Hazra
1.Anlamı: Yeşil, sebze, hadra. 2.Anlamı: Gökyüzü. 3.Anlamı: Türk musikisinde mürekkep bir makam.
Hebun
Varlık, yaratılmış olan anlamındadır.
Hecil
İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere
Hediye
Armağan, bahşiş ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Helen
Hēlēnē, hēlios (güneş) ile bağlantılı olabilir.
Helga
Mutluluk anlamında kullanılan Alman isimidir. Genellikle Almanla tarafından kullanılmaktadır. Kadın ismidir.
Helin
Kuş Yuvası
Henna
Kına ağacı, (bkz. Kına)
Hepgül
1. Gül gibi güzel kadın. 2.Anlamı: Neşeli ol.
Hepşen
(bkz. Hepgül)
Hesna
1. Güzel kadın. 2.Anlamı: Hanım, kadın.
Heval
Arkadaş, Yoldaş, Dost anlamlarını taşır.
Hêvî - Hevi
Hêvî - Hevi, umut anlamına gelmektedir ve kürtçe isimdir
Hêvîda - Hevida
Hêvîda - Hevida, umut eden, sabreden, umuttan gelen anlamında kürtçe bir isimdir
Hevidar
Umutlu.
Hevin
Aşk, sevda, yaz gecesi
Hevjîn - Hevjin
Hevjîn-Hevjin, hanım, ev hanımı anlamında kürtçe isimdir
Heyvbanû - Hivbanu
Heyvbanû-Hivbanu ay prensesi anlamında kürtçe bir isim
Hezar
1. Bülbül. 2.Anlamı: Çok, pek çok. 3.Anlamı: Bin.
Hezare
Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile
Hibe
Bağışlama, bağış
Hicran
1.Anlamı: Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2.Anlamı: Ayrılığın verdiği büyük
Hicret
1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2.Anlamı: Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur.
Hıfziye
(bkz. Hıfzı)
Hilal
(Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hilda
Hilda, alan, ele geçiren anlamında olan kürtçe isim
Hilmiye
Yumuşak huylu, ince nazik kimse.(Arapça)
Hilye
1. Süs, zinet, cevher. 2.Anlamı: Güzel sıfatlar. 3.Anlamı: Güzel yüz. 4.Anlamı: Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser.
Hind
1. Hindistan. 2.Anlamı: Sahabeden Ebu Süfyan'ın karısı.
Hira
Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hira
Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı
Hıra
Hz.Muhammed(SAV)'in peygamberlik görevini aldığı Suudi Arabistan'daki nur dağının Hira mağarasının adı.
Hıraman
Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.
Hiranur
Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hisar
1. Kuşatma, etrafını sarma. 2.Anlamı: Kale etrafı islihkamlı bent.
Hişyar
Hişyar uyanık anlamında kürtçe addır isimdir
Hivda
Ay doğdu
Hivdağ
Dağ Çiçeği
Hivel
Eski tükçede güneş anlamına gelir. Zeval. * Bir yerden başka yere intikal, tahavvül etmek
Hıyre
Kamaşık, donuk, fersiz göz
Hizran
1. Hezaren ağacı. 2.Anlamı: Harun er-Reşid'in annesi.
Hoşeda
Hareket ve davranışı hoş, güzel. Cazibeli
Hoşendam
Boyu bosu güzel, düzgün olan
Hoşfidan
Güzel endamlı, boylu boslu kadın
Hoşkadem
Ayağı uğurlu
Hoşneva
Güzel sesli
Hoşnigar
Güzel, hoş sevgili
Hoşten
Güzel vücutlu
Huban
Güzeller, sevgililer.
Hubter
Pek güzel, en güzel
Huceste
Uğurlu, hayırlı, kutlu
Hucurat
1. Hücreler odalar. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 49. suresinin adı.
Huda
1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2.Anlamı: Allah'ın isimlerinden. 3.Anlamı: Kur'an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.
Hüden
Herkese karşı hürmet gösterendir.
Huleyde
Anlamını bilenler bize yardımcı olabilirlerse seviniriz.
Hulin
Uygurlarda bir yüksek dağ adı.
Hülya
Kuruntu, hayal
Huma
insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş,mutluluk
Hüma
insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş,mutluluk
Humeyra
1. Beyaz tenli kadın. 2.Anlamı: Hz. Aişe'nin lakabı.
Hümeyra
Aklık, beyazlık ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hümeze
Birini arkasından çekiştirmek. Kur'an-ı Kerim'in 104. suresinin adı. İsim olarak kullanılmaz
Hunde
Sükun, sulh ve mütareke, (bkz. Hudeybiye)
Hüner
Bir işte gösterilen incelik ve beceriklilik, maharet, ustalık marifet
Hünsa
1.Anlamı: Dişi ve Güzel Geyik anlamındadır ve bu anlamda bir hanım sahabenin takma adıdır. 2.Anlamı: Doğuştan çift cinsiyetli olan ve yaşadığı sürece erkek veya dişi olduğu belli olmayan kişileri tanımlamak için kullanılır.
Hüray
Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız
Hurayre
1.Anlamı: Kedicik, kedi yavrusu. 2.Anlamı: Ebu Hüreyre: Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir.
Hürcan
(bkz. Hüray).
Hürgül
Özgür, bağımsız güzel.
Huri
Cennet kızı, melek
Huriser
Cennet kızlarının başı, hurilerin başı
Huriye
Melekle ilgili, melek gibi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Hürmet
Saygı
Hürmüz
1.Anlamı: Zerdüştlerin hayır tanrısı. 2.Anlamı: Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3.Anlamı: Jüpiter, müşteri, erendiz. 4.Anlamı: Sasani sülalesinden 5. padişahın adı.
Hurrem
1. Şen, sevinçli, güleryüzlü, gönülaçan, taze, hoş. 2.Anlamı: Bir yazı sitili. 3.Anlamı: Hurrem Sultan: Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde zevcelerinden. Osmanlı siyasetinde etkin rol oynayan hanımlardan.
Hürrem
1.Anlamı: Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan.2.Anlamı: Taze, körpe.
Hürriyet
Özgürlük
Hüsna
Çok, en çok, pek çok güzel.
Hüsniye
Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
Hüsnügül
Gülün güzelliği
Hüsnügüzel
Sarı çiçekli, güzel yapraklı süsbitkisi
Hüsnühal
Davranış güzelliği
Hüvare
Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı
Hüvel
Manasi ( O ) demektir, yani hüvel baki, O Allah C.C. Ebedi dir manasina kullanilir. Kur’an-ı kerim de geçen bir kelime. Mehmet Emin adlı ziyaretçimiz tarafından düzeltilmiştir.
Hüveyda
Açık, apaçık, belli, besbelli, zahir
Hüyem
Çok büyük aşk. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Hüzzam
Türk müziğinin en eski birleşik makamlarından