N Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Nabia
Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Nabiye
Haberci, haber veren.
Naçari
Zor durumda çaresiz.
Naciye
Kurtulmuş, selamete kavuşmuş ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nadan
Kaba, dobra
Nadide
Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan
Nadime
Pişmanlık duyan, pişman olan.
Nadire
Az bulunur, seyrek, ender bulunan
Nadiye
1.Anlamı: Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2.Anlamı: Toplantı, meclis.
Nadya
Rusça umut, ümit anlamında (Nadia)
Nafia
Bayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü.
Nafile
1.Anlamı: İşe yaramayan, boş. 2.Anlamı: Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.
Nafiye
Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nafize
1.Anlamı: Delip geçen. 2.Anlamı: İçe işleyen, giren. 3.Anlamı: Etkili, sözü geçen.
Nagehan
Ansızın, birdenbire.vakitsiz
Nagihan
Ansızın, birdenbire.vakitsiz
Nağme
Güzel ve uyumlu ses, ezgi.
Nahide
Körpe, genç kız.Yeni yetişen kız
Nahide/Nahite
Körpe, genç kız.Yeni yetişen kız
Nahire
Ayın ilk günü veya son gecesi.
Naibe
Vekil, birinin yerine geçen.
Naile
Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.Muradına eren, ermiş,
Naime
Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Naire
Ateş, alev, sıcaklık.
Nakibe
1. İnsan ruhu. 2.Anlamı: Akıl.
Nakiye
1.Anlamı: Temiz, pak. 2.Anlamı: Çok ince, çok güzel, zarif.
Nakşidil
Gönül resmi, gönül süsü
Nakşıdil
Gönül resmi, gönül süsü.
Nakşiye
"Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Bu anlamda Nakşibendi tarikatına bağlı kişilere nakşi denir.
Nalan
İnleyen, feryad eden
Nale
İnleme, inilti
Nalezen
İnleyen, inildeyen
Nalin
Nalin , dertli anlamında anlamında kürtçe isim
Name
1.Anlamı: Mektup. 2.Anlamı: Aşk mektubu. 3.Anlamı: Kitap, dergi.
Namıka
(bkz. Namık)
Namiye
Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme
Namus
1. Kanun nizam. 2.Anlamı: Ar, edep, haya, ırz. 3.Anlamı: Temizlik, doğruluk. 4.Anlamı: Allah'a yakın olan büyük melek.
Namzet
1 - Hak kazanmış, aday olmuş, parmakla gösterilmesine ramak kalmış kişi. 2 - Sözlü, yavuklu
Nardan
1. Nar taneleri. 2.Anlamı: Gözyaşı damlaları.
Nardane
Nar tanesi
Nardin
Bir çeşit sümbül
Nare
1.Anlamı: Nara, Yüksek sesle uzun uzun bağırma. Çağırma. Haykırma. (Osmanlıca'da yazılışı: na're) 2.Anlamı: Güç, direnç 3.Anlamı: Dönmedolap
Nargül
Ateş renginde, kırmızı gül
Narin
İnce yapılı, zarif.
Narine
Narine Kadın,hanım anlamında demektir.
Nariye
Ateşle ilgili, cin peri. - İsim olarak kullanılmaz
Nas
Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
Nasibe
Dikili taş. Yollara nişan için dikilen taş
Naşide
Şiir söyleyen, şiir okuyan
Nasıha
(bkz. Nasıh)
Naşire
Dağıtan, yayan, saçan.
Natıka
(bkz. Natık)
Navbihar
Navbihar , bahar isimli, ismi bahar kürtçe
Navjin
Navjin , Kadın isimli anlamında kürtçedir
Nayab
Bulunmaz. Benzeri olmaz
Nayiri
Nehirler ülkesi, nehirler diyarı. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Naz
1.Anlamı: Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2.Anlamı: Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3.Anlamı: Yalvarma, rica.
Nazan
Nazlanan, işve yapan, cilve yapan
Nazar
Bakış, bakmak
Nazbüke
Naz : nazlı naz yapma Büke : hanım kadın Nazbüke : nazlı hanım
Nazdar
Nazlı. Naz yapan. Şımarık. * Meşhur bir cins lâle.
Nazende
1.Anlamı: Naz eden, nazlanan, nazlı. 2.Anlamı: Sevgili.
Nazenin
1.Anlamı: Cilveli, nazlı, hoş. 2.Anlamı: Nazlı büyütülmüş, şımarık.
Nazenin
1. Cilveli, oynak. Çok nazlı yetiştirilmiş, şımarık. 2. Narin ince yapılı.
Nazhanım
Nazlı kız.
Nazıdil
Gönül nazı, gönül cilvesi.
Nazife
1.Anlamı: Temiz, pak. 2.Anlamı: Zarif, kibar. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nazik
1. İnce, narin. 2.Anlamı: Terbiyeli, saygılı. 3.Anlamı: Güzel zarif.
Nazile
(bkz. Nazil)
Nazıma
1.Anlamı: Düzenleyen, tanzim eden. 2.Anlamı: Manzum yazan.
Nazıme
(bkz. Nazım)
Nazire
1.Anlamı: Benzer, örnek, eş. 2.Anlamı: Taze, körpe. 3.Anlamı: Altın.
Nazlan
"Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol" anlamında.
Nazlı
Naz eden, cilveli, işveli ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nazlıcan
Nazlı kimse.
Nazlıgül
Nazlı güzel.
Nazlıhan
Nazlı hükümdar.
Nazlım
"Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım" anlamında.
Nazmiye
Vezinli ve kafiyeli sözle, nazımla ilgili ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nazra
Bir tek bakış
Nazret
Tazelik. 2.Anlamı: Bakma, bakış. 3.Anlamı: İdare, reislik. 4.Anlamı: Nazırlık
Nazsu
Naz ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Naz ; cilve, iş ve şımarıklık. Su ; rengi kokusu olmayan saydam sıvı madde.
Neba
Haber
Nebahat
Onur, şeref, ün ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nebalet
1. Zekilik. 2.Anlamı: Büyüklük, ululuk. 3.Anlamı: Cömertlik.
Nebat
Bitki
Nebihe
(bkz. Nebih)
Nebile
(bkz. Nebil)
Nebiye
Haberci, haber veren, elçi.
Necibe
Soyu temiz, soylu.
Necid
Yüksek yayla. Arabistan'ın sahil ovasına ve çukur sahaya zıt olan yüksek kısım
Necile
(bkz. Necil)
Necla
Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale,nesil ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Necmiye
Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait
Necve
Tümsek ve yüksek yer
Neda
Çiğ, nem rutubet, (bkz. Şebnem)
Nedime
1.Anlamı: Sohbet arkadaşı. 2.Anlamı: Güzel öykü anlatan, güzel konuşan.
Nefaset
Nefislik, nefis olma hali. Kıymetlilik
Nefis
Çok hoş, hoşa giden, beğenilen
Nefise
Herkes tarafından beğenilen, çok güzel.
Nehir
Irmak, büyük akarsu ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nehir Naz
Nehir ve Naz isimlerine ayrı ayrı bakınız
Nehire
(bkz. Nehir)
Nejla
1.Anlamı: Çocuk, evlat. 2.Anlamı: Kuşak, soy, nesil. 3.Anlamı: Güzel gözlü kadın.
Nejla(Neclâ)
1.Anlamı: Çocuk, evlat. 2.Anlamı: Kuşak, soy, nesil. 3.Anlamı: Güzel gözlü kadın.
Nema
1. Artma, çoğalma. 2.Anlamı: Büyüme, uzanma. 3.Anlamı: Faiz.
Nemika
Mektup demek
Nemir
Tatlı su
Nergis
Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki.
Nergiz
Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır.
Neriman
Pehlivan, yiğit ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Neris
Gözümün bebeği, gözümün içi manasına gelmektedir.
Nerissa
- denizin ruhu, denizin kızı deniz tanrıcası demektir
Nermin
Yumuşak ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Neşe
Sevinç, gönül ferahlığı
Neşecan
Neşeli, sevinçli kimse.
Neşegül
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşem
"Sevincim, mutluluğum" anlamında kullanılan bir ad.
Neşenur
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşever
Çok neşeli
Nesibe
Soylu, soyu temiz.
Neşide
Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra
Nesime
1.Anlamı: Yumuşak esinti, yel. 2.Anlamı: Yumuşak huylu.
Nesiye
Kelime anlamı unutmak, Unutulmuş.
Nesli
Nesligül, Neslihan, Neslişah adlarının kısaltılmış biçimi.
Nesligül
Soyu gül gibi güzel olan.
Neslihan
Han soyundan gelen ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Neslinur
Zarif, hoş, güzel, ince.
Neslişah
Şah soyundan gelen
Nesrin
Bir tür yaban gülü
Nesteren
Yaban gülü, Ağustos’ta açan beyaz gül demektir.
Neşterin
Ağustos gülü, yaban gülü
Neşve
Sevinç
Netice
Sonuç
Neva
Türk Sanat Müziği’nde bir makam
Nevadir
Az bulunan şeyler
Neval
1.Anlamı: Talih, kader. 2.Anlamı: Bağış, ihsan
Nevbahar
İlkbahar.
Nevbaht
Yeni şansı açılmış, şansı açık
Nevbar
1. Genç kız. 2.Anlamı: Turfanda çıkan meyve ve çiçek.
Nevbare
Turfanda yemiş. Taze yeşillik
Neveda
Yeni tavır, yeni eda. "Nev" ve "eda" kelimelerinden birleşik isim
Neveser
Türk müziğinde birleşik bir makam
Nevgül
Yeni açılmış gül
Nevhayat
Yeni hayat, yeni yaşam
Nevide
İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevin
Yeni
Nevinur
Renk renk ışık.
Nevir
1. Parlaklık. 2.Anlamı: Ağaç çiçeği.
Nevnihal
Taze fidan, ağacın taze sürgünü
Nevra
Işıklı parlak, çiçek
Nevra
1.Anlamı: Işıklı olma, parlaklık. 2.Anlamı: Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
Nevred
Gezen, dolaşan, yol alan
Nevres
Yeni yetişen, yeni biten
Nevreste
(bkz. Nevres)
Nevriye
Işıklı, parlak.
Nevruz
1. Yeni gün. 2.Anlamı: İlkbahar başlangıcı. 3.Anlamı: Türk müziğinin makamlarından.
Nevşah
1.Anlamı: Yeni dal. 2.Anlamı: Yeni bilmiş geyik boynuzu.
Nevsale
Genç, taze, küçük
Nevzar
Yeni ağlayış, ağlaması güzel olan
Nevzenin
Yeni tarz yeni yöntem
Newal-Neval
Newal-Neval dere vadi anlamında kürtçe isimdir
Neyla
"Murada erme" anlamına gelen "Neyl" kelimesinden türemiştir. Gerçekleşmiş dilek anlamını taşır. Ayrıca Bknz. "Neylan"
Neylan
"Murada erme" anlamına gelen "Neyl" kelimesinden türemiştir ve "gerçekleşmiş dilek" anlamını taşır. Bknz: Neyla
Neyran
1. Ateşler. 2.Anlamı: Cehennem. anlamlarını taşır. Ayrıca Bknz. Niran
Neyyire
(bkz. Neyyir)
Nezahat
İç temizliği, paklık
Nezahet
Temizlik, ahlak temizliği.
Nezaket
Naziklik, zariflik, incelik
Nezihe
Temiz, pak
Nezire
1.Anlamı: Kendini Tanrı´ya ve ibadete adayan. 2.Anlamı: Bir dilekte bulunan, adak adayan.
Nice
(Sıfat) Kaç, ne kadar.Birçok
Nida
Seslenme, çağırma, seslenen.
Nidal
Kurtuluş mücadele. Osmanlıca (Nizâl) Özür beyan ederek bir zararı def etmek anlamına da gelir.
Nigah
1. Bakış, bakma. 2.Anlamı: Göz.
Nigar
Resim, resim gibi güzel
Nihade
Konulmuş, bırakılmış.
Nihal
İnce ve düzgün vücutlu, fidan gibi
Nihale
1. Yeni yetişmiş, düzgün, fidan. 2.Anlamı: Avcı, korkuluğu. 3.Anlamı: Döşeme, döşenecek şey.
Nihan
Gizli, saklanmış, görünmeyen, sır, giz
Nihavend
1. İran'ın batı yöresinde ünlü bir kent. 2.Anlamı: Musikide bir makam.
Nihayet
1. Son. Sonunda.
Nihle
Allah’ın Emaneti Anlamı konusunda bilgi sahibi arkadaşların bize ulaşmalarını rica ediyoruz.
Nikan
İyiler, hoşlar
Nikbin
İyimser
Nikhu
İyi huylu, huyu güzel
Nil
Afrika kıtasında bir nehir
Nilay
(Arapça.) İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri.
Nilberk
Parıltı, ışık.
Nileyn
İki nehir arası Anlamı konusunda daha fazla bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bizimle irtibat kurabilirler.
Nilgün
Mavi renkte, çivit rengi
Nilhan
Nil havzası hanlarından
Nili
Lacivert renkli.
Nilsu
Nil ve su.
Nilüfer
Geniş yapraklı, durgun sularda yetişen bir su bitkisi
Nimet
İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nimre
Dişi kaplan
Nira
Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel
Niran
1.Anlamı: Ateşler. 2.Anlamı: Cehennem.
Nisa
Kur’an-ı Kerim’in 4.Anlamı: Suresinin adıdır ve Kadın anlamındadır. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nisajin
Nisajin, kadın anlamında kürtçe kullanılan isim
Nisan
Yılın dördüncü ayı
Nisanur
Nurlu Kadın ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nisra
Kartal
Niştiman
Niştiman, yurt, vatan anlamında kürtçe isim
Nisvan
Kadınlar.
Niyet
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.
Nova
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız.
Nüha
Akıl, us Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Nuhbe
Her şeyin iyisi, seçkini.
Nûjen - Nujen
Nûjen - Nujen , modern, yeni anlamında kürtçe bir isim
Nükhet
Güzel ve hoş kokulu
Nükte
Şakalı espirili söz
Nupelda
Yeni açmış tomurcuk.
Nur
Işık, parıltı aydınlık, Allah’ın gönderdiği ışık
Nural
Kutsal ışık
Nuralem
Evreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nurâlem
Evreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nuralem/Nurâlem
Evreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nuran
Işıklı, nurlu, aydın
Nuray
Ay ışığı gibi nurlu
Nurayşa
Güzel sevimli parlak yüzlü. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünen ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
Nurbanu
Işık saçan, aydınlık yüzlü, nur yüzlü kadın, hanım.
Nurben
"Nurluyum, ışık saçıyorum" anlamında kullanılan bir ad.
Nurbige
Güzel, parlak kadın.
Nurçağ
Nur ve çağ kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Nurcan
Işık canlı, can ışığı
Nurçe
çe: Küçültme edatı olap bu mânâ ile Farsça isimlere eklenir. Nur: Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2.Anlamı: Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.
Nurcihan
Cihan'ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan. Türk-Hind imparatoru Cihangir'in zevcesi
Nurçin
Nur toplayan, ışık derleyen
Nurciye
Nur-cihan ' ın bir başka söylenişi. Dünyayı aydınlatan nur. Âlemin, dünyanın ışığı.
Nurdan
Işıktan oluşmuş, nurlu, ışıklı, parlak.
Nurdanay
Çok ışıklı, çok parlak.
Nurdane
Nur tanesi.
Nürden
Işık, parıltı aydınlık, Allah’ın gönderdiği ışıktan
Nurdide
Göz nuru, göz ışığı.
Nurdil
Nurlu gönül, ışıklı gönül.
Nurdoğan
Nurlu insan
Nurefşan
Nur saçan
Nurel
Nurlu el
Nurfer
Işık, aydınlık.
Nurfeza
Işığı artıran, ışık saçan.
Nurfidan
Nurlu, aydınlık genç.
Nurfide
Aydın, ışıklı genç.
Nurgök
Göğün aydınlığı, parlaklığı.
Nurgül
Işıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık
Nurgün
Güneş ışığı, aydınlığı.
Nurhan
Aydın hükümdar
Nurhanım
Aydınlık, ışık saçan hanım.
Nurhayat
Hayat veren ışık, aydınlık.
Nurhilal
(bkz. Nuray)
Nurinisa
Kadınlığın nuru, ışığı.
Nuriş
Nuriye adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
Nurışık
Işık, aydınlık, parlaklık.
Nuriye
Işıklı, ışıktan gelme ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nuriyye
Rufai tarikatı şubelerinden biri
Nurkadın
Aydın, parlak kadın.
Nurlan
"Işıklan, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.
Nurlu
1.Anlamı: Işıklı, aydınlık, parlak. 2.Anlamı: Saygı uyandıran, temiz.
Nurmah
Işıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu
Nurmelek
Melek gibi saf ve temiz güzel.
Nurnigar
Işıklı, aydınlık, sevgili
Nurnigâr
Işıklı, aydınlık sevgili.
Nuroj
Nuroj , yeni gün, yeni güneş anlamında kürtçe isim
Nurper
Işık kanatlı.
Nurperi
Işıklı, aydınlık, peri kadar güzel.
Nursabah
Işıklı, aydınlık sabah.
Nursaç
"Işık saç, aydınlat" anlamında kullanılan bir ad.
Nurşah
Parlak hükümdar.
Nurseda
Nur ve seda isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir. Nur : Aydınlık. Seda : Ses, yankı.
Nursel
Sel gibi ışık
Nurselen
Çokça aydınlık, parlaklık.
Nurseli
Işık seli
Nursema
Işıklı, aydınlık gökyüzü.
Nursemin
Nurlu çok degerli eşi benzeri bulunmayan.
Nursen
"Sen nur gibi aydınlık, ışıklı, güzelsin anlamında
Nurşen
Işık gibi şen ve güler yüzlü.Aydınlık, ışıklı ve mutlu, neşeli
Nursena
Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Nursenem
Nur ve senem isimlerinin birleşimidir.
Nursenin
"Aydınlık, parlaklık, ışık senindir" anlamında kullanılan bir ad.
Nurser
"Işık ser, çevreni aydınlat" anlamında kullanılan bir ad.
Nurseren
Işık seren, aydınlık saçan.
Nursev
"Işığı, aydınlığı, parlaklığı sev" anlamında kullanılan bir ad
Nurseven
Aydınlığı, ışığı seven.
Nursevil
"Parlak, aydın güzelller tarafından sevil" anlamında kullanılan bir ad
Nursevim
Işık, aydınlık sevgisi.
Nursevin
"Aydınlığı, ışığı, parlaklığı sevin" anlamında kullanılan bir
Nurseza
Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık.
Nursim
Aydınlık ve gümüş gibi parlak.
Nursima
Işıklı, aydınlık yüz.
Nursine
Işıklı, aydınlık göğsü olan.
Nursu
Parlak ve berrak su gibi temiz ve saf olan.
Nursun
"Sen ışıksın, nur gibi aydınlıksın" anlamında kullanılan bir ad.
Nurtan
Işıklı, aydınlık tan.
Nurtane
Parlak ve ışıklı olan.
Nurtek
Nur gibi parlak ve aydınlık olan.
Nurten
Teni ışık gibi beyaz olan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nurulhüda
Allah’ın nuru
Nurver
(bkz. Nursun)
Nurveren
Işık, parlaklık, aydınlık veren.
Nurzen
Nurlu, ışıklı kadın.
Nurzer
Altın gibi parlak ve değerli olan.
Nüve
Çekirdek
Nüveyt
Çekirdekçik
Nüvid
Müjde, muştu. Hayırlı haber. Türk dil kuralı açısından son harf olan "d/t" olarak kullanılır
Nüvide
Müjde, iyi haber.
Nüzhet
1.Anlamı: Neşe, eğlence, eğlence yerlerini seyredip gezme. 2, Sevinç, ferahlık.