P Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Pakize
1.Anlamı: Temiz, lekesiz. 2.Anlamı: Halis, saf. 3.Anlamı: Çok temiz, hoş ve güzel ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Pakjin
Pakjin , temiz hanım, namuslu kadın anlamında kürtçe isim
Paksu
Su gibi temiz ve saf olan kimse.
Paksüt
Temiz süt emmiş, soyu temiz kimse.
Palmiye
Süs olarak kullanılan bir nevi hurma ağacı
Pamir
Herşeye gücü yeten. 1.Anlamı: orta asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle. 2.Anlamı: (fars.) dünyanın çatısı.
Pamira
Orta Asya’da bir yayla
Pamuk
Koza biçimindeki meyvesi, üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen bitki.
Papatya
İlkbaharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli bitki.
Parla
Parlamak fiilinin emir kipi, 3.Anlamı: tekil şahıs
Parlak
1.Anlamı: Parlayan, ışıldayan. 2.Anlamı: Temiz. 3.Anlamı: Çok başarılı.
Parlanur
"Nur gibi parla, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.
Parlar
Işık saçan, ışıldayan, aydınlık veren.
Payan
1.Anlamı: Son, nihayet. 2.Anlamı: Uç, kenar.
Paye
1.Anlamı: Aşama, rütbe, derece. 2.Anlamı: Basamak, merdiven basamağı.
Payende
1.Anlamı: Duran, sürekli, daimî. 2.Anlamı: Destek, dayanak.
Payidar
1.Anlamı: Saygın, rütbeli. 2.Anlamı: Kalıcı.
Payiz
Payiz, sonbahar anlamında kürtçe isim
Pek
1.Anlamı: Sert, katı. 2.Anlamı: Sağlam, dayanıklı. 3.Anlamı: Hızlı.
Pekak
Çok temiz, çok ak.
Pekay
Çok parlak, çok güzel.
Pekbal
Çok tatlı, çok sevimli.
Pekdeğer
Çok değerli, çok kıymetli.
Pekkan
Sağlam, temiz soydan gelen.
Peköz
Özü sağlam kimse.
Pekşen
Şen, neşeli, mutlu kimse.
Peksu
Çok saf ve temiz.
Pelin
Siyah ve beyaz renkte acı kokulu bir tür bitki
Pelinsu
Pelin + Su
Pelit
Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi.
Pelşîn-Pelşin
Pelşîn-Pelşin, mavi yaprak anlamında kürtçe isim
Pembe
Açık kırmızı renk
Pembegül
Pembe rekli gül.
Perçem
1.Anlamı: Kâkül. 2.Anlamı: Yele.
Peren
Ülker yıldızı.
Pereng
Pereng, köz anlamında kürtçe bir isimdir
Pergul
Pergul, gül yaprağı anlamında kürtçe bir isimdir
Peri
1.Anlamı: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, düşsel dişi varlık.
Perican
Peri gibi güzel olan.
Periçehre
Peri yüzlü, peri kadar güzel.
Peride
1.Anlamı: Uçmuş. 2.Anlamı: Soluk, solmuş.
Perihan
Peri padişahı, perilerin başı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Perinişan
Peri gibi, periye benzeyen.
Perinur
Nur yüzlü, peri kadar güzel.
Periru
Peri yüzlü, çok güzel.
Perirü
Peri yüzlü ve çok güzel anlamlarına gelen Farsça kökenli bir kız ismidir.
Perîşan-Perişan
Perîşan-Perişan, nazlı peri anlamında kürtçe isim
Periveş
Peri gibi, çok güzel.
Perizat
1.Anlamı: Peri çocuğu. 2.Anlamı: Güzel, çok güzel.
Perize
1.Anlamı: Kırmızı altın. 2.Anlamı: Ateşte pişirilen ekmek.
Perjîn - Perjin
Perjîn-Perjin , yaşam kanadı, yaprak yaşamı, kadın kanatlı melek anlamında kürtçe isim
Permun
Bezek, süs.
Perran
Uçan, uçucu
Perrin
Nezaket, nazlılık
Peruze
Mavi renkli, değerli bir süs taşı.
Perva
1. Korku. Çekingenlik. 2.Anlamı: İlgi, bağ.
Pervane
Geceleri ışık çevresinde döner küçük kelebek.
Perver
Büyüten, yetiştiren, besleyen, koruyan, eğiten.
Pervin
Ülker yıldız takımı (Süreyya)
Perviz
1.Anlamı: Üstün, galip. 2.Anlamı: Güzellik. 3.Anlamı: Cilve.
Perwîn-Pervin
Perwîn-Pervin ülker yıldızı anlamında kürtçe isim
Pesen
1.Anlamı: Kırağı, çiy. 2.Anlamı: Sis. 3.Anlamı: İnce ince yağan kar, çisenti.
Pesent
1.Anlamı: Beğenen, beğenmiş. 2.Anlamı: Beğenme, seçme.
Pesin
Sonraki, en son
Petek
Arı kovanı, bal mumundan yapılan hazne
Peyamner
Peyamner, mesaj veren anlamında kürtçe isim
Peyda
Meydanda açıkta. Hazır, mevcut
Peyke
Kuru kanepe, tahta sedir
Peyker
Yüz, surat
Peyma
Ölçen, ölçücü
Peyman
Yemin, ant.
Peymane
Büyük kadeh, şarap bardağı
Peyrev
Ardı sıra giden. Arkasından giden, izinden yürüyen
Peyzaj
Kır resmi
Pınar
Suyun topraktan kaynayıp geldiği yer ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Pinhan
Gizli
Piran
Yaşlılar, ulu erenler, ermişler.
Piraye
Süs, bezek.
Pırıl
Çok parlak, çok ışıklı. Çok temiz. Eksiksiz.
Pırıltı
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık.
Pirin
Becerikli.
Pırlanta
Değerli bir tür elmas.
Pırnal
Meşe ağacı çalısı
Pirnaz
Pirnaz, çok naz eden anlamında kürtçe isim
Pîroz-Piroz
Pîroz-Piroz, mübarek anlamında kürtçe isim
Piruze
Mavi renkli, değerli bir süs taşı, firuze.
Pıtırca
Koyu pembe renkli bir bahar çiçeği.
Pıtrak
1.Anlamı: Dikenli tohumu insanların giysilerine, hayvanların tüylerine yapışan bitki.
Piyale
Kadeh, şarap bardağı
Platin
Beyaz ve çok değerli bir maden
Porsor
Porsor, kırmızı saçlı anlamında kürtçe isim
Prenses
Hükümdar ailesinden olan kadın.
Pullu
1.Anlamı: Pulla işlenmiş, pulla süslenmiş. 2.Anlamı: Süslü, bezenmiş.
Punar
bk. Pınar
Pürçek
1.Anlamı: Şakaklardan sarkan saç, zülüf. 2.Anlamı: Ağaç ve bitkilerin saçak gibi kısımları.
Pürçin
Çok düşünceli, öfkeli. Kırışık
Püren
1.Anlamı: Kimi ağaçlarda, yapraklardan ayrı olarak süren ince yaprak. 2.Anlamı: Çalı
Pürfer
Çok parlak, aydınlık.
Pürşan
Şanlı, şerefli.
Pürşen
Neşe dolu, hayat dolu.
Pütün
Olgun, yetkin.