R Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Rabah
Kuran ’da geçiyor Hz. peygamberin en iyi arkadaşı enes bin malik
Rabia
Dördüncü ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rabıta
1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2.Anlamı: Münasebet, ilgi. 3.Anlamı: Bağlılık, mensub olma. 4.Anlamı: Sıra, tertip, usul, düzen.
Rabiye
Dördüncü anlamında (rabia)
Racife
Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi
Raciye
1.Anlamı: Rica eden, yalvaran. 2.Anlamı: Umutlu.
Radife
Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Radiye
Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Rafia
Kaldıran, yükselten, destek olan.
Rağbet
1.Anlamı: İstek, arzu. 2.Anlamı: İstekle karşılama.
Ragibe
1.Anlamı: Rağbet eden, isteyen. 2.Anlamı: Bol hediye.
Rağibe
(bkz. Rağıb)
Rahatefza
Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından
Rahe
Avuç içi, el ayası
Rahile
Yolcu, sefere çıkan.
Rahime
Acıyan, esirgeyen ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rahiye
Bal arısı.
Rahmet
Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama
Rahmiye
Acıyan, merhamet eden.
Rahna
Lazca da örümcek anlamına gelmektedir.
Rahşan
Parlak, parlayan
Rahşende
Parıldayan, parıldayıcı.
Raide
Gürleyen bulut
Raife
Acıyan, esirgeyen, merhametli.
Raika
Alımlı, güzel, hoş.
Rakibe
Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rakide
Durgun, sessiz, hareketsiz.
Rakika
(bkz. Rakik)
Rakime
Yazılan şey, mektup.
Rakıme
Yazan, çizen.
Ramiye
Fırlatan, atan.
Ramize
(bkz. Ramiz)
Rana
Güzel, hoş görünen
Rasafet
Sağlamlık, dayanıklılık
Raşan
Titreme, titreyiş
Rasanet
Sağlamlık, dayanıklılık, melanet
Rasia
Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs
Raşide
Akıllı, doğru yola giden.
Rasife
Rıhtım, su içine yapılan set
Rasiha
1.Anlamı: Köklü, kök salan 2.Anlamı: Bilgisi çok geniş olan.
Rasime
1.Anlamı: Âdet, eskiden kalma âdet. 2.Anlamı: Tören, merasim.
Rasiye
Büyük dağ.
Rast
1. Sağ. 2.Anlamı: Haklı, doğru. Uygunluk. 3.Anlamı: Türk müziğinin en eski makamlarından.
Rastbin
Herşeyin doğrusunu gören
Ratibe
1.Anlamı: Sıraya koyan, tertipleyen. 2.Anlamı: Görev.
Raufe
Merhametli, acıyan.
Ravda
Ravda, arapça bir kelime olup; bahçe ve cennet anlamlarına gelir. Türkçemizde Ravza olarakta söylenmektedir. Arapçada DÂD harfi ile yazıldığından aslı Ravza değil, Ravda'dır.
Ravza
Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ravzanur
Ravza ve Nur isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Rayiha
Güzel koku.
Raziye
Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Raziyenur
Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen anlamını taşıyan raziye ile nur isimlerinin birleşimi.
Rebab
1. Bir çeşit kemençe. 2.Anlamı: Arapça'da dostlar anlamına gelir. Hz. Hüseyin'in hanımının ismidir
Rebia
Bir Arap kavmi adı.
Rebiye
1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2.Anlamı: Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
Rebiyye
1.Anlamı: Kış sonlarında yapılan ekim.
Refah
Bolluk, rahatlık.
Refahet
Bolluk, rahatlık.
Refakat
Refildik arkadaşlık, yoldaşlık
Refhan
Varlık içinde yaşayan
Refia
Yüksek, yüce.
Refiha
(bkz. Refih)
Refihe
Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refika
1.Anlamı: Kadın, eş. 2.Anlamı: Kadın arkadaş.
Refiye
Yüksek, yüce.
Refref
1. İnce, yumuşak kumaş. 2.Anlamı: Kenar saçağı. 3.Anlamı: Döşek, döşeme, minder, yastık. 4.Anlamı: Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç.
Reftar
Gidiş, yürüyüş.
Rehamet
Sesin ince, yavaş ve tatlı olması
Rehaset
1. Tazelik, yumuşaklık. 2.Anlamı: Ucuzluk.
Rehayi
Kurtulma, necat
Rehnüma
Yol gösteren
Rehşîn-Rehşin
Rehşîn-Rehşin , yeşeren kök, mavi köken, mavi damar anlamında kürtçe isim
Rekanet
Ağırbaşlılık, gururluluk
Rekine
(bkz. Rekin)
Remide
Ürkmüş, korkmuş.
Remle
Çölde bulunan kristal biçimindeki kum tanesi. Anlamının eksik, yanlış yada bu isimin uyfurma olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Remziye
İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Remziye
İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Rengidil
Türk müziğinde bir makam
Rengin
Renkli, boyalı, güzel
Renginar
Ateş renginde olan.
Rengül
Gül rengi.
Resa
Yetişen, yetiştiren, erişen
Resan
Erişenler, yetişenler, ulaşanlar
Resane
Özlem, hasret.
Resanet
Sağlamlık, metanet
Reside
Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Reşide
1.Anlamı: Doğru yolu tutan. 2.Anlamı: İyi hareket eden, akıllı. 3.Anlamı: Ergin.
Resmigül
Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Resmiye
1.Anlamı: Devlet tarafından veya devlet adına olan. 2.Anlamı: Alayla, törenle olan.
Revaha
(bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası
Revan
Yürüyen, giden, akan. Su gibi akıp giden. Ruh, can.
Revin
Revin kaçmak anlamında kürtçe isim
Revnak
Parlaklık, güzellik, tazelik, süs
Revza
Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Revzen
Pencere
Reyan
Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı
Reyda
Nart mitolojisinde dans tanrısının adıdır.
Reyhan
Fesleğen, güzel kokulu bitki
Reyhane
Çiçek bahçesi Efendimizin (s.a.s) zevcelerinden birinin adı
Reyna
Bir daha, yeniden, tekrar
Reyya
Güzel koku.
Reyye
Çokluk, fazlalık, kesret.
Rezan
Ağır, ağırbaşlı, onurlu kimse. - bk. Rezzan
Rezzan
Ağır başlı, vakur, ciddi
Riayet
1. Gütme, gözetme. 2.Anlamı: Sayma, saygı, itibar. 3.Anlamı: Ağırlama.
Rıfkıye
Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Rikkat
1.Anlamı: İncelik, naziklik. 2.Anlamı: Sevecenlik, acıma duygusu.
Rima
Dişi ceylan yavrusu
Rimayet
Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta
Rindan
Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Rinde
Rinde güzel kız anlamında kürtçe isim
Rindik
Rindik güzel kız anlamında kürtçe isim
Risale
1. Mektup. 2.Anlamı: Kısa yazılmış, küçük kitap. 3.Anlamı: Dergi, mecmua.
Riva
Suya kanmışlar
Riyaset
Reislik, başlık, baş olma, başkanlık
Riyazet
Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama
Roj
(gün, gündüz, güneş) anlamında kürtçe isim
Roja
Roja, gün, gündüz, güneş anlamında kürtçe isim
Rojarya
Rojarya, güneşli, güneş ve arya ırkından olan Kürtlerin mensup olduğu arî soyu anlamında kürtçe isim
Rojbin
Rojbin gün gören anlamında kürtçe isim
Rojda
Kürtçede gündoğumu; güneşin doğduğu an, yeni bir gün.
Rojhilat(
Rojhilat doğu anlamında kürtçe isim
Rojin
Güneş, gün ışığı.
Rojin
Rojin her zaman güncel olan anlamında kürtçe isim
Rojma
Rojma gün kaldı anlamında kürtçe isim
Ronahi
Aydınlık
Ronahi
Ronahi aydınlık, nur saçan anlamında kürtçe isim
Ronay
Ayın Dolunayda geçirdiği hallerden biri
Roni
göz ışığı anlamındadır.
Roni
Roni ışık, nur, güneş ziyası anlamında kürtçe isim
Ronida
Ronida nurdan gelen, nurdan olan anlamında kürtçe isim
Roşen
Roşen şenli güneş, şenli gün anlamında kürtçe isim
Roza
Gündoğumu (Kürtçe)
Ruhan
Yanaklar.
Ruhfeza
Ruha canlılık katan.
Ruhinur
Nur yüzlü, aydınlık yüzlü.
Ruhişen
Şen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Ruhiye
Ruhla ilgili,ruha ait.
Ruhnevaz
1. Ruh okşayan. 2.Anlamı: Türk müziğinde bir makam.
Ruhsade
Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş
Ruhsal
Ruhla ilgili olan, ruhi.
Ruhsar
Yanak, yüz, çehre
Ruhsare
1.Anlamı: Yanak. 2.Anlamı: Yüz, çehre. - bk. Ruhsar
Ruhsat
İzin, müsaade
Ruhsen
"Sen cana can katıyorsun" anlamında kullanılan bir ad.
Ruhşen
Neşeli, şen, mutlu kimse.
Ruhugül
Gül yanaklı.
Ruhunur
Yanakları parlayan.
Ruken
Güler yüz anlamına gelmektedir.
Rukiye
Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimiz’in kızlarından birinin adı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rüksan
Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, 11.Anlamı: yüzyıl İran efsanevi prenses
Rükunet
Ağırbaşlılık, gururluluk
Rumeysa
Gözü çapaklı kadın ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rümeysa
1.Anlamı: Küçükköpek Takımyıldızı’nda en büyük yıldızın adı. 2.Anlamı: Gözü çapaklı kadın 3.Anlamı: Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rumman
Nar cennet meyvasıdır bu ismin manasıda nar`dır. Herkese öneriyorum..
Ruveyda
1.Anlamı: Yavaş yavaş, adım adım. 2 (Arapça kökenli)Hoş, ince, nazik.
Rüveyda
1.Anlamı: Yavaş yavaş, adım adım. 2 (Arapça kökenli)Hoş, ince, nazik.
Ruveyde
1.Anlamı: Yavaş yavaş, adım adım. 2 (Arapça kökenli)Hoş, ince, nazik.
Rüveyde
(bkz. Rüveyda)
Rüveyha
İncelik, zariflik.
Rüvide
Yavaş yavaş, adım adım. - bk. Rüveyda
Rüya
Düş / Uyku anında bilinç altında oluşan kurgular
Rüyan
Rüyanın görüldüğü gün, senin gördüğün rüya
Rüyet
Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade
Ruzan
Günler, gündüzler
Ruze
Oruç demektir. Ruze-oruze-oruz-oruç.
Ruziye
Gündüze ait, gündüzle ilgili.