S Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Saadet
Mutluluk ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sabah
Gündüzün ilk saatleri, günün başlangıcı
Sabahat
Güzellik
Sabahnur
Sabah ışığı, sabah aydınlığı.
Sabbar
1. Çok sabırlı. 2.Anlamı: Atlas çiçeği.
Sabia
(bkz. Sabi)
Sabiha
Yüzen, yüzücü, güzel şirin, hoş
Sabihat
1. Gemiler. 2.Anlamı: Yıldızlar. 3 İmanlıların ruhları.
Sabıka
Parlak, ışıklı.
Sabikun
Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır.
Sabır
Katlanma, dayanma,ses çıkarmadan bekleme, tahammül etme.
Sabire
Sabreden, tahammül eden, Katlanan sabırlı. 2.Anlamı: Acele etmeyen.
Sabite
Yerinde duran, kımıldamayan
Sabiye
Küçük kız, kız çocuğu.
Sabrinnisa
Kadınların sabırlısı.
Sabriye
Sabırlı, sabırla ilgili ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Saçı
1.Anlamı: Düğün armağanı. 2.Anlamı: Gelinin başına saçılan şeker, arpa, para gibi şeyler.
Sacide
Secdeye varan, yere yüz süren
Sada
Ses, yankı
Sadberk
1.Anlamı: Yüz yapraklı, katmerli. 2.Anlamı: Katmerli bir gül türü.
Sadedil
Temiz yürekli.
Sadegül
Bir gül kadar sade, temiz ve güzel olan.
Sadeyn
1. "İki uğurlular". 2.Anlamı: Venüs (Zühre) ile Jüpiter (Müşteri) gezegenleri.
Sadhezar
1.Anlamı: Yüz bin. 2.Anlamı: Çok fazla.
Sadice
Karışık olmayan, düz, yalın, saf.
Sadıka
İçten bağlı, doğru, gerçek dost.
Sadiye
Mutlu, uğurlu.
Sadriye
1.Anlamı: Göğüsle ilgili, göğse ait. 2.Anlamı: Çocuğun anasıyla olan bağı.
Safigül
Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz
Safıgül
Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz.
Safiha
Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç
Safinaz
Çok nazlı, çok naz eden.
Safinur
Çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse.
Safir
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut.
Safira
Bu ismin anlamı hakkında bilgisi olanlar bizi bu konuda bilgilendirebilirlerse minnettar kalacağız.
Safire
1. İnce güzel ses. 2.Anlamı: Islık.
Safiye
Katıksız, katışıksız saf ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Safiyet
Saflık, temizlik, masumluk.
Safra
Son yıllarda isim olarakta kullanılmaya başlanan Safra ismi anlam olarak Gemileri ve Deniz araçlarını dengede tutmak ve istenilen su düzeyine indirebilmek için kullanılan ağırlık anlamına gelmektedir.
Sahabet
Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme
Sahaf
Rahatlık veren, eğlendiren, güldüren..
Sahara
Çöl,Ayrıca Tunus’ta bir çölün adı.
Sahavet
Cömertlik, el açıklığı.
Sahba
1.Anlamı: Al, kızıl. 2.Anlamı: Şarap, özellikle kırmızı şarap.
Sahiba
Bir şeyi elde etmiş olan
Sahibe
1.Anlamı: İye, sahip. 2.Anlamı: Koruyan, gözeten. 3.Anlamı: Bir iş yapmış olan.
Sahil
Deniz, nehir, göl kıyısı
Sahire
1.Anlamı: Geceleri uyumayan, uykusuz. 2.Anlamı: Büyücü, büyüleyici güzel.
Sahra
(Arapça.) Kır, ova, çöl.
Sahranur
Çöldeki kutsal ışık Bu ismin anlamının hatalı yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Sahure
Sahur vakti doğan kız çocuklarına verilen bir ad.
Saibe
1.Anlamı: Yanlışlık yapmayan, yanlışsız, doğru. 2.Anlamı: Amaca, hedefe uygun.
Saide
1.Anlamı: Mutlu, uğurlu. 2.Anlamı: İbadet etmiş, Allah’a karşı görevlerini yapmış, cennetlik.
Saika
1.Anlamı: Sevk eden, götüren. 2.Anlamı: Neden, sebep. 3.Anlamı: Yıldırım.
Saime
Oruç tutan, oruçlu
Saire
Seyreden, hareket eden, yürüyen.
Sakıba
1. Parlak, ışıklı. 2.Anlamı: Delen, delik açan.
Sakibe
1.Anlamı: Döken, dökücü. 2.Anlamı: Dökülen.
Sakine
Oynamayan, kımıldamayan, durgun
Salabet
1. Peklik, katılık, sağlamlık. 2.Anlamı: Manevi kuvvet, dayanma.
Salâh
Selametle anlamını taşır.
Saliha
İyi, yarar, yetkili, hakkı olan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Salıkbike
Tavsiye edilen, beğenilen kadın.
Salime
Eksiksiz, sağ, sağlam
Salınbike
Salınan, nazlanan kadın.
Salise
Üçüncü.
Salkım
1.Anlamı: Üzüm gibi birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş.
Saltanat
Sultanlık, hükümdarlık.
Saltar
1. Tek, yalnız. 2.Anlamı: Yalnız başına giden. 3.Anlamı: Temiz, saf.
Samahat
Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik.
Samani
Saman rengi, açık sarı. Gür.
Samia
İşitme duygusu, hissi
Samiha
Cömert, eli açık.
Samime
Bir şeyin temeli, en köklü yeri
Samira
Gecenin arkadaşı sabahın yıldızı anlamına gelen bir kız ismidir.
Samire
Meyve veren, meyveli.
Samiye
Yüksek, yüce.
Samiyenur
Nurlu büyük, yüce
Samyeli
Güneyden esen sıcak rüzgar
Sanaç
Dağarcık
Sanahat
Çok düşünmeden fikre doğan, akla gelen şeyler
Sanal
Adın duyulsun, ün kazan.
Sanat
Sanat, ustalık, hüner, marifet
Sanavber
1.Anlamı: Çam fıstığı ağacı veya kozalağı. 2.Anlamı: Sevgilinin boyu posu.
Sanay
Ay san
Sanem
Put
Sanevber
1.Anlamı: Çam fıstığı ağacı veya kozalağı. 2.Anlamı: Sevgilinin boyu posu.
Sania
Yapan, işleyen, meydana getiren. Sanat eseri yaratan.
Saniha
Çok düşünmeden doğan iyi ve güzel düşünce.
Saniye
Dakikanın 60’ta biri süresinde zaman birimi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sannur
Nurlu, ışıklı, güzel olmasıyla tanınan.
Sara
1.Anlamı: Prenses. 2.Anlamı: (Fars.) Hz. İbrahim'in hanımı. 3.Anlamı: Halis, katkısız, temiz.
Sarahat
Açıklık, ibarede açıklık
Sarçe
Serçe
Sare
Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var(Osmanlıca). 1.Anlamı: Sıçrayan.
Sargın
1. Candan, içten, yürekten. 2.Anlamı: Çekici cazibeli. 3.Anlamı: Kapalı, puslu hava. 4.Anlamı: İstekli, hevesli.
Sarıçiçek
Sarı renkli çiçek.
Sarife
-(bkz. Sarif)
Sarıgül
Sarı renkli gül.
Sarıgüzel
Sarışın güzel.
Sariha
(bkz. Sarih)
Sarıkız
Sarışın kız.
Sarime
(bkz. Sarim)
Sarmaşık
Koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan tırmanıcı bir bitki.
Sarra
Sevindirici, sevinçli
Satı
Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Satıa
Yükselen, yükselip ortaya çıkan.
Satıgül
Kendisini adamış güzel.
Satıhanım
Kendisini adamış hanım.
Sav
1. Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. 2.Anlamı: Sağlam. 3.Anlamı: Şöhret, ün.
Savniye
Koruma, gözetme ile ilgili.
Sayan
Uygun, yakışır, münasip, layık.
Sayar
Saygılı, hürmet eden.
Saye
1. Gölge. 2.Anlamı: Sahip çıkma, koruma, siyanet. Yardım.
Sayeban
1. Sayvan, gölgelik. Büyük çadır. 2.Anlamı: Koruyan.
Sayezar
Gölgelik
Sayfiyye
Yazlık, yazlık ev
Saygül
Hatırı sayılan, değer verilen güzel.
Saynur
"Parlak, güzel olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Sayraç
Öten, cıvıldayan, şakıyan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Sayrak
(bkz. Sayraç)
Sayran
Öten, cıvıldayan, şakıyan.
Seba
Yedi sayısı.
Sebahat
Güzellik, yüz güzelliği. - bk. Sabahat ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sebil
1. Yol, büyük cadde. 2.Anlamı: Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su.
Sebile
Allah yolunda olan, hayırlı kadın.
Sebla
Uzun, kirpikli göz
Seblâ
Uzun kirpikli göz.
Sebu
1.Anlamı: Testi. 2.Anlamı: Şarap kabı.
Sebuçe
Küçük kap. Küçük testi
Seccac
Çağlayan
Seçgül
Seçkin, seçilmiş güzel.
Seçik
Seçilmiş, seçkin.
Seçil
Beğenilen, seçilen
Seçilay
Seçilmiş, seçkin güzel.
Seçim
Seçilen tercih edilen anlamında
Seda
1.Anlamı: Ses. 2.Anlamı: Yankı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sedacet
Sadelik
Sedanur
Ses ve ışık, parıltı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sedef
Midye ve istiridye gibi hayvanların beyaz ışıltılı parlak kabuğu
Seden
(Sedan) sesin, seslenişin
Sefine
1. Vapur, gemi. 2.Anlamı: Uzayın güney yarımı.
Sefure
1.Anlamı: Değerli gök taşı, güzel yüzlü kraliçe 2.Anlamı: Zarif, güzel, ince
Segah
Segah (Segâh), Klasik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam.
Sehab
1. Bulut. 2.Anlamı: Karanlık. 3.Anlamı: Bulut gibi uçan böcekler.
Sehabe
Tek bulut
Sehavet
Cömertlik, el açıklığı.
Seher
Tan ağartısı, ortalığın aydınlandığı an ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sehergül
Tan vakti açan gül.
Sehernaz
Seher vakti nazlanan kimse.
Sehhare
Çok güzel, büyüleyici kadın.
Sehle
1. Yumuşak. 2.Anlamı: Kolay. 3.Anlamı: Taze, körpe. Habeşistan'a hicret eden kadın sahabelerden
Sekime
Dayanıklılık, dayanma, karşı koyma
Sekine
1.Anlamı: Sakin olma, dinlenme. 2.Anlamı: Gönül rahatlığı, huzur, erinç.
Sel
1.Anlamı: Sürekli yağmurlardan ve eriyen karlardan oluşan taşkın su.
Sela
salavat
Selame
(bkz. Selam)
Selamet
1.Anlamı: Esenlik. 2.Anlamı: Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde.
Selay
Sel-ay
Selbinaz
Selvi - Naz ın bir başka söylemi olarak düşünülebilir. Ancak Selbi kelimesinin anlamı olumsuz yönde olmayan anlamındadır.
Selcan
Coşkulu, taşkın yaradılışlı, hareketli olan kimse.
Selcen
Cennetteki kuş ve çiçek ismi; 1071 Malazgirt Zaferi kahramanı Alparslan’ın eşinin adı
Selda
Seldağ, Dağ seli, dağdan inensel
Seldağ
Dağdan gelen sel gibi coşkulu, hareketli.
Seldanur
Nur seli
Selen
1.Anlamı: Müjde. 2.Anlamı: Varlık, bolluk 3.Anlamı: Haber, havadis, kulakla duyulan,işitilen.
Selena
Güzellik, bereketli, yağmur (Anlamının farklı yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize yardımcı olabilirsiniz)
Selenay
Ayın müjde ile doğuşu
Selenge - Selenga
Moğolistan’da (Orta Asya) bir nehir.
Seler
Sel gibi coşkun, taşkın. kimse
Seli
Yavaş akan su.
Selika
Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti
Selile
Yeni doğmuş ilk kız çocuğu
Selime
Sağlam, kusursuz, doğru.
Selin
Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki’nin adı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Selinay
Ay gibi parlak ve gür akan su.
Selışıl
Işık seli, aydınlık.
Selışın
Işın seli, aydınlık.
Sellem
"Selamete erdirsin" manasıyla dualarda geçen
Selma
1.Anlamı: Doğru ve iyi yolda, selamette olma 2.Anlamı: Güzel, hoş kadın
Selmin
Barış yanlısı, barış ve sevgi duygusuyla dolu.
Selnur
Işık seli.
Selsal
Tatlı, lezzetli, hafif su
Selsebil
1. Tatlı ve hafif su. 2.Anlamı: Cennette bir çeşmenin adı.
Selva
1.Anlamı: Bıldırcın eti.
Selver
Önde giden; önder
Selvet
Gönül rahatlığı.
Selvi
Yaz kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç
Selvican
Selvi gibi uzun boylu olan güzel.
Selvihan
Selvi ve han kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isim.
Selvinaz
Selvi gibi nazlı nazı salınan.
Sema
Gök,gökyüzü. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Semagül
Göüyüzünün gülü.
Semahat
Cömertlik, el açıklığı
Semane
(bkz. Seman)
Semaniye
Sekiz. (bkz. Seman)
Semanur
Nurlu gökyüzü ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Semavat
Gökler
Semen
Yasemin çiçeği.
Semenber
Göğsü yasemin gibi beyaz olan
Semenbu
Yasemin kokulu
Sementen
Yasemin renkli
Semerat
1. Yemişler, meyveler. Faydalar, verimler. 2.Anlamı: Neticeler. 3.Anlamı: Devlete ait mülklerden alınan vergiler.
Semiha
Cömert gönüllü, eli bol ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Semin
Çok değerli.
Semina
İşitme , Işık. Hurma ağacını ilk diken kızın adı. Hz. Adem in 2.Anlamı: kızının adı.
Semine
Çok değerli. - bk. Semin
Semiramis
Asur kraliçesinin adı.
Semire
Meyveli, meyve veren.
Semiye
Aynı adı taşıyan, adları aynı olan, adaş.
Semra
Esmer
Semure
Çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli. Ashabın kullandığı isimlerden
Sena
Alkış, methetme,övgü ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Senabil
Başaklar
Senahan
Öven, metheden.
Senal
"Sen al" anlamında kullanılan bir ad.
Senan
Işıklı, parlak
Senanur
Övülmeye layık kadın
Senar
Âşık, seven kimse, yâr.
Senaver
Öven, metheden
Senay
Ay gibisin sen anlamında
Sene
Sahabelerden ümmü halid’in kızının peygamberimizce seslenmesi anlamı: güzel kız.
Senem
1.Anlamı: Put 2.Anlamı: Güzel kadın.
Senevat
Seneler, yıllar, sinin
Sengül
"Sen gül gibi güzelsin" anlamında kullanılan bir ad.
Sengün
"Sen gündüz gibi aydınlık, güneş kadar parlaksın" anlamında.
Seniha
Yüce, yüksek
Seniye
Yüksek, yüce.
Sennur
"Sen nur gibi güzel ve aydınlıksın" anlamında kullanılan bir ad.
Sepide
Tan vakti
Sera
Saray.
Serab
Çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen aldatıcı gerçek olmayan hayal, ılgım, salgım. - Türk dili açısından "b/p" olarak kullanılır
Seraçe
Saraycık, küçük saray, konak
Seran
Işıklı, parlak.
Serap
Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı
Seray
Sevgi sırlarının sarayı,muhabbet
Serda
Türkçe kökenli bir kız ismi olan Serda'nın anlamı baş ve yüce kişidir. Ermenice de ise "Sevgi ver" anlamına gelmektedir.
Serdil
Gönlü yüce olan kimse.
Seren
Yelken gerilmek üzere direğe çapraz takılan ağaç
Serena
Samimi, neşeli ve parlak anlamlarına gelmektedir.
Serenay
Uzun boylu, güzel kız.
Serengül
Seren, yayan, döşeyen güzel.
Serfiraz
Başını yukarı kaldıran yüksel-ten benzerlerinden üstün olan.
Sergül
Güllerin, güzellerin en güzeli.
Sergün
Güzellerin önde geleni.
Serin
Ilıkla soğuk arası
Seringül
Hoşgörülü, sabırlı güzel.
Seriye
Hz. Peygamber (s.a.s)'in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad
Serkız
Baş kız, kızların, güzellerin başı
Serma
Soğuk.
Sermelek
Melek kadar güzel ve iyi olanların önde geleni.
Sermin
Güzel, kibar.
Sernaz
Çok nazlı .
Sernevaz
Baş okşayan, sevecen.
Sernur
Işık saçan güzellerin önde geleni.
Serpil
Serpilmiş, gelişmiş
Serpin
Yağmur.
Serra
(Arapça) genişlik,kolaylık
Serraç
1. Çok sevilen, sayılan kimse, baştacı. 2.Anlamı: (Ar.) Saraç.
Sertap
Ser +Tab Pırıltılı baş, ışıltıların başı
Serva
Kökeni farsça olan Serva ismi bir kız ismi olup, söz ve masal anlamına gelen bir kız ismidir.
Servi
Koyu yeşil yapraklı, ince uzun bir ağaç türü
Servinaz
1.Anlamı: Dalları yana sarkan servi. 2.Anlamı: Uzun boylu sevgili.
Sesil
1 - Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması. (Örn. Deniz Tabanı) 2 - Çerkezce de güneş ışığı anlamına gelmektedir. 3 - Ayrıca Meryem ananın yanında bulunan bayanlardan birinin ismidir. Kaynak. Ekşi Sözlük
Sesin
1-Başta olan 2- Senin sesin, temsilci.
Setenay
Setenay ismini bilmeyen Çerkes'e rastlamak sanırım zordur. Çünkü, efsanevi Çerkeş kadın kahramanı Setenay Guaşe aynı zamanda Çerkeslerle de özdeştir. Seten Tenselerde Setenay ismi günümüzde "gül" anlamında kullanılmaktadır.
Seval
Severek alınan
Sevan
Severek al, hatırla
Sevay
Sevimli ay
Sevban
Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber'in azatlısının adı
Sevcan
Gönülden sev anlamında kullanılan bir ad.
Sevda
Aşk, sevgi, tutku tutkunluk ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sevdakâr
Sevdalı, âşık.
Sevde
1.Anlamı: Siyahlık, esmerlik. 2.Anlamı: Esmer güzeli.
Sevdekar
Sevdalı
Sevdil
Dili güzel olan
Sevdiye
Türkçe "sevdi" sözüne Arapça dişillik eki getirilerek oluşturulan isim.
Seven
Sevgi duyan, sevgi dolu kimse
Sevenay
Seven güzel.
Sevencan
Gönülden seven kimse.
Sevengül
Sevgi duyan güzel.
Sevengün
Sevgi duyan aydın kimse.
Severcan
Yürekten seven kimse.
Sevgel
Beğeniyle ,sevgiyle gelen.
Sevgi
Aşk, sevme duygusu ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sevgican
Gönülden gelen sevgi.
Sevgihan
Sevilen hükümdar.
Sevgili
Sevgi ve bağlılık duyulan, sevilen.
Sevgim
"Sevdiğim, sevgilim, sevgi duyduğum" anlamında kullanılan bir ad.
Sevginaz
Sevmekte nazlanan kimse.
Sevginur
Sevgisiyle ışık saçan kimse.
Sevgisun
"Sevgi, dostluk göster" anlamında kullanılan bir ad.
Sevgül
"Güzel olanı sev" anlamında kullanılan bir ad.
Sevgür
Çok seven
Sevi
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk.
Sevican
Gönülden sev anlamında kullanılan bir ad.
Sevil
Sevgiye değer, sevilen
Sevilay
Ay gibi her zaman sevil. Sevilen güzel.
Sevilcan
"Yürekten sevil" anlamında kullanılan bir ad.
Sevilen
Sevgi duyulan, beğenilen kimse.
Sevilsen
"Sevil, beğenil" anlamında kullanılan bir ad.
Sevim
Birine yakınlık duymak, sempati ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sevimgül
Güzel sevgisi.
Sevinay
"Güzeli sevin" anlamında kullanılan bir ad.
Sevinç
Neşe, iç ferahlığı
Sevkan
Sevgili, asil kan
Sevnaz
"Nazlanarak sev" anlamında kullanılan bir ad.
Sevnur
"Aydınlığı, ışığı sev" anlamında kullanılan bir ad.
Sevsay
"Sev ve saygı göster" anlamında kullanılan bir ad.
Sevsen
"Her zaman sev" anlamında kullanılan bir ad.
Sevsevil
"Her zaman sev ve sevil" anamında kullanılan bir ad.
Sevtap
Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan
Seyfiye
1.Anlamı: Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2.Anlamı: Kılıç biçiminde. 3.Anlamı: Asker zümresi.
Seyhan
Kentten kente yolculuk
Seyla
Sel suyu.
Seylan
Akma, akış
Seylâp
Sel, sel suyu, taşkın.
Seyra
İçeri atmak, rastlamak, karşılaşmak
Seyran
Gezme, bakıp seyretme.
Seyyal
Akışkan, sıvı, yerinde duramayan
Seyyare
1.Anlamı: Gezegen. 2.Anlamı: Kervan, kafile.
Seyyide
Saygın, muhterem kadın.
Seza
Uygun, yaraşır, bir şeye değer.
Sezan
"Sezerek an, hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
Sezay
"Güzeli sez, tanı" anlamında kullanılan bir ad.
Sezcan
(bkz. Sezal)
Sezek
Çabuk sezen, duyarlı, hassas
Sezel
Sezgili kimse. - bk. Sezal
Sezen
Sezgisi güçlü olan
Sezgen
Sezen, hisseden, duyan
Sezgi
1. Sezme kabiliyeti, seziş. 2.Anlamı: Deneme ve akıl yürütme sonucu olmayıp doğrudan bilme, anlama ve kavrama, tahaddüs.
Sezgin
Sezme yeteneği olan, duygulu anlayışlı
Sezginay
(bkz. Sezgin)
Sezin
Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.
Sibel
Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sıcak
Sıcakkanlı, cana yakın
Sidal
Dalın gölgesi
Sıddıka
1.Anlamı: Çok doğru, yalan söylemeyen. 2.Anlamı: Hz. Ayşe’nin lakabı.
Sidelya
cennette açan çiçek
Sidem
Sidem zaman gölgesi anlamında kürtçe isim
Sıdıka
Çok içten ve doğru kimse
Sıdkiye
İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka)
Sıdkıye
İçi, yüreği temiz, doğru kimse.
Sidre
Cennetteki son ağaç. İnsanoğlunun bilim ve sanatta ulaşabileceği son nokta
Sikaye
Su içecek kab. İçilecek suyun toplanması için yapılan yer
Sıla
Gurbete çıkanın doğup büyüdüğü yer
Sılay
Ay ışığı
Sili
1.Anlamı: Temiz, pak.2.Anlamı: İffetli, erdemli.
Sim
l. Gümüş. 2.Anlamı: Gümüş para. 3.Anlamı: Gümüş gibi parlak ve beyaz.
Sima
. 1.Anlamı: Yüz, çehre, beniz. 2.Anlamı: Kimse, insan, tip.
Simal
Simal ev gölgesi anlamında kürtçe isim
Simar
Faydalar (Semere. C.) Meyveler, yemişler
Simay
simli ay,gümüş ay
Simayişems
Yüzü güneş gibi aydınlık olan.
Simber
Gümüş gibi beyaz göğüslü.
Simden
Gümüşten yapılmış gibi, güzel ve parlak.
Simge
Alamet, sembol, bir şeyi anlatan im, imge ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Simhan
Gümüş gibi parlak olan.
Simin
Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen, parlak, ışıltılı.
Simla
Simla, karlarla kapli anlamina gelir. Hindistan’daki şehrin adinin simla olmasi da burdan gelmektedir. Zira hindistanin kuzeyınde himalayalardaki bu şehir cok serin, kış aylarında karlarla kaplıdır.
Simre
Yıldızın yeryüzüne yansıması hali
Simruy
Gümüş yüzlü, gümüş gibi parlak, ışıltılı yüzü olan
Simten
Teni gümüş gibi güzel, parlak olan.
Simüzer
Altın ve gümüş gibi parlak ve değerli olan.
Simzer
Simzer sarı gümüş, sarı sırma anlamında kürtçe isim
Sincan
1.Anlamı: Gülgillerden, Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen, kırmızı bitki.
Sine
1.Anlamı: Göğüs. 2.Anlamı: Gönül, yürek. 3.Anlamı: İç, derinlik.
Sinejan
Gözümün nuru anlamına gelmektedir.
Sinem
Benim tenim, benim vücudum, göğsüm ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sinemis
Gözümde anlamını taşımaktadır.
Sineris
Gözümün İçi
Sipar
1. Feda eden, veren. 2.Anlamı: Suya kanmış. 3.Anlamı: Taze, körpe.
Sipas
Şükretme, dua etme
Sipehi
Sipehi alımlı ve güzel bayan anlamında kürtçe isim
Sirap
1.Anlamı: Suya kanmış. 2.Anlamı: Taze, körpe.
Siren
Üst tarafı kız, alt tarafı balık olduğuna inanılan deniz kızı.
Sirfiraz
Başını yukarı kaldıran yükselten, benzerlerinden üstün olan. Aslı Serfıraz'dır
Sırma
Altın yaldızlı, ya da yaldızsız ince gümüş tel
Sırmahan
Sarı ve güzel saçlı güzel.
Sırriye
Sır saklamasını bilen kimse.
Sise
Beyaz tenli anlamında bir isimdir.
Sitare
1.Anlamı: Yıldız. 2.Anlamı: Talih, baht, kader.
Sitaregan
Yıldızlar
Sitav
Sitav gölge ve güneş ışığı olan anlamında kürtçe isim
Sitera
Sitera yıldız kız anlamında kürtçe isim
Sıtkıye
bk. Sıdkıye
Sıtran
Sıtran şarkı anlamında kürtçe isim
Sitti
Hanım, kadın.
Siva
Başka, gayrı, özge.
Sivar
Bilezik, bileklik.
Siyadet
1. Efendilik, beylik, seyyidlik, sahiplik. 2.Anlamı: Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber soyundan olma.
Sıyanet
Koruma, korunma
Siyaset
1. Seyislik, at idare etme, at işleriyle uğraşma. 2.Anlamı: Memleket idaresi. 3.Anlamı: Ceza, idam cezası. 4.Anlamı: Politika. Diplomatlık.
Sıylıkız
Sevimli, hoş kız.
Sohbet
Görüşüp, konuşma, arkadaşlık
Solay
Ay ışığının azalması, solması
Solmaz
Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan
Somay
Ay gibi kusursuz, eksiksiz güzel
Somnur
Aydınlık, nurlu.
Sona
Mecaz olarak ( Son Çocuk ) için kullanılan isimdir. Anlamı ise 1 - Bir tür ördek türü 2 - Sonradan gelen anlamına gelmektedir.
Sonay
Yılın son ayı
Sonbahar
Kıştan önceki mevsim, güz.
Sonel
Son doğan çocuk.
Songül
Son açan gül ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sönmez
Parlaklığım, ışığını hiç yitirmeyen, her zaman canlı
Sönmezay
Işığı hiç sönmeyen ay
Sonnur
Son ışık
Sonol
Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.
Sonsen
Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.
Sontaç
Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.
Sonten
Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.
Sonver
Son olması istenen çocuklara verilen bir ad.
Sorin
Sorin kırmızımsı olan anlamında kürtçe isim
Soyhan
Han soyundan gelen
Soykan
Asil, soylu
Su
1.Anlamı: Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde 2.Anlamı: Eğer su değil de sü olarak söylenirse Asker anlamına gelir.
Suat
Mutlu, mutlulukla ilgili
Subhiye
Sabah vaktiyle, şafak ile ilgili. - bk. Suphiye
Sudan
Su gibi güzel, berrak olan.
Sude
1-Sürülmüş, tarla gibi işlenmiş, 2-Boyalı, sürmeli ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sudegül
Sude ve Gül kelimelerinin birarada kullanılması ile meydana gelmiştir. Bknz: Sude, Gül
Sudem
Sude isminin aitlik eki almış halidir.
Sudenaz
Boyalı, sürmeli ve Nazlı olan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sudenur
Sude : 1-Sürülmüş, tarla gibi işlenmiş, 2-Boyalı, sürmeli
Nur : Işık, parıltı aydınlık, Allah’ın gönderdiği ışık
Sudiye
Yararlı, faydalı, kazançlı.
Sueda
Dosdoğru, temizlenmiş olan
Süeda
Kutlu, uğurlu insanlar.
Sufle
Tiyatro oyunlarının temsili sırasında oyuncuların sözlerini unutmamaları için sahne kenarında yahut zeminde, seyirci tarafından görülemeyecek şekilde kapatılmış deliklerde bulunan suflörler tarafından tekstin fısıldanmasıdır. Aynı zamanda bir çeşit tatlı.
Suğra
Daha, pek, en küçük.
Sühandan
Güzel konuşan
Suhansera
Ahenkli söz söyleyen
Suhara
Davet ve şölen demektir. Aynı zamanda kuranda da geçmektedir.
Süheyla
Güney yönünde görünen parlak yıldızlar,Yumuşak, iyi huylu kadın.
Sühunet
Sıcaklık
Sukeyna
Hz. Hüseyinin kızının adı. Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz.
Sukeyne
Sessiz,sakin,ağırbaşlı Hz.Hüseyin in Kızı.
Sükeyne
Sessiz, sakin, ağırbaşlı. Hz. Hüseyin’ in Kızı
Sükun
1.Anlamı: Erinç, huzur, rahat. 2.Anlamı: Durgunluk, dinginlik.
Sulbiye
Birinin soyundan gelme.
Suleha
Salih, iyi, yarar, selahiyet, günah işlemeyen
Sulhiye
Barışa özgü, barışla ilgili, barış.
Sultan
1.Anlamı: Padişah, hükümdar.2.Anlamı: Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sülün
1.Anlamı: Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti yenilen bir kuş.
Sülünay
Uzun boylu, endamlı güzel.
Sülünbike
Uzun boylu, endamlı kadın.
Sülvane
(bkz. Sülvan)
Sümbül
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli çiçek.
Sümbülveş
Sümbüle benzeyen, sümbül gibi güzel.
Sümeyra
Meyve çağlası, kıvrılmış yaprak
Sümeyra/Sümeyre
Meyve çağlası, kıvrılmış yaprak
Sümeyre
Meyve çağlası, kıvrılmış yaprak
Sümeyye
İslam’ın ilk şehidi,ilk müslüman olan sahabelerden. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Sümret
(bkz. Sümre)
Sumru
Bir şeyin yüksek yeri, tepesi, üst tarafı.
Suna
Boylu poslu endamlı / Erkek ördek
Sunar
Saygılı bir biçimde verir, takdim eder
Sunay
Ay sun, ay ışığı sun
Sunaz
Su ve Naz kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Su kadar saf ve nazlı anlamını taşır.
Sünbüle
1.Anlamı: Başak. 2.Anlamı: Başak burcu. 3.Anlamı: Türk müziğinde bir makam.
Sündüs
Parlak renkli, çiçekli altın veya gümüş telle işlemeli, nakışlı dantel
Sunu
1.Anlamı: Armağan, hediye. 2.Anlamı: Sunulan, takdim edilen şey. 3.Anlamı: Geline verilen armağan
Suphiye
Sabah vaktiyle, şafak ile ilgili.
Sura
Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş.
Sure
Kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
Suri
Surete ait, görünüşe ait ve müteallik. Hakiki, ciddi ve samimi olmayan. Zâhir
Sürmeli
1.Anlamı: Gözleri sürme çekilmiş gibi güzel olan kimse. 2.Anlamı: Bir tür buğday.
Süsen
Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi.
Süveybe
Peyganber efendimizin süt annelerin birinin ismi.
Süveyda
Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek.
Süveyde
Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek. - bk. Süveyda
Suzan
Adak ayı
Suzidil
Gönül ateşi, gönül sıcaklığı.
Suznak
1. Yakan, yakıcı. Dokunaklı. 2.Anlamı: Türk müziğinde basit bir makam.
Sûzülay
Gökte süzülen ay
Süzülay
"Nazlan, süzül, nazlı nazlı salın" anlamında kullanılan bir ad.