U Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Ubeyde
1.Anlamı: Küçük köle, kölecik. 2.Anlamı: Kul. - bk. Übeyde
Uçkun
1. Kıvılcım. 2.Anlamı: Pahalı, yüksek. 3.Anlamı: Uçan, çapkın. 4.Anlamı: Becerikli, eli tez.
Uğan
Yüce, yüksek, güçlü
Uğanbike
Güçlü, kuvvetli kadın.
Uğraş
Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
Uğuray
Uğurlu ay
Uğurlu
Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu
Uğursel
Uğur sel
Uğurser
"Uğur dağıt" anlamında kullanılan bir ad.
Uğursoy
Uğurlu soydan gelen
Uğuş
1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2.Anlamı: Benzeyiş. 3.Anlamı: Soy, kabile, soysop.
Uhra
Başka, diğer
Ukhuvan
Papatya
Ula
1. Birinci. 2.Anlamı: Şan ve şeref sahibi kimse
Ular
Erkek keklik.
Ulufer
Saygın ve aydın olan kimse.
Ulum
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
Ulun
1. Büyük, ulu. 2.Anlamı: Temrensiz ok. 3.Anlamı: Buğday, arpa kökü.
Ulunay
Büyük , ulu A
Ulus
1. Millet, halk, insan topluluğu. 2.Anlamı: Göçebe. 3.Anlamı: Oba, aşiret, kavim.
Ulviye
Yüce, yüksek, gökle ilgili
Ulya
Çok yüce, en yüce.
Umar
Çare, çıkar yol
Umay
Çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan tanrıça
Umman
Ulu, büyük, engin deniz, okyanus
Umnise
Ana kadın, kadınana.
Umran
1. Bayındırlık, mamurluk. 2.Anlamı: Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.
Unan
1. Sadakat, bağlılık. 2.Anlamı: Hak.
Unat
Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin
Unsur
Öğe, ilke, eleman
Uran
Yetenekli, usta, becerikli
Uruç
Yukarı çıkma, yükselme, ağma
Urve
Kulp, sağlam. Urvetü'l-Vuska, sağlam kulp. Sahabe adlarındandır: Urve b. ez-Zübeyr
Urza
Hedef, amaç
Usare
Özsu
Uslu
Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse
Usun
Hüzün.
Usunbike
Hüzünlü kadın.
Utarid
Merkür. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Uygu
Uyum, uygunluk
Uygun
1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2.Anlamı: Oranlı.
Uygur
1. Orta Asya'da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. 2.Anlamı: Uygar, medeni.
Uysal
Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli
Uyun
Gözler. Pınarlar, kaynaklar
Uzeyle
Bir harabe ismi.
Uzma
Büyük, en büyük