V Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Vabile
(bkz. Vabil
Vacibe
Yapılması gerekli olan.
Vacide
1.Anlamı: Meydana getirici, yaratıcı. 2.Anlamı: Varlıklı, zengin.
Vafe
1. Nasip, kısmet.
Vafire
(bkz. Vafir)
Vafiye
(bkz. Vafi)
Vahibe
Bağışlayan, bağışlayıcı.
Vahide
(bkz. Vahid)
Vaize
(bkz. Vaiz)
Vakar
Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet
Vakıa
(bkz. Vaki)
Vala
Yüksek, yüce
Valay
Yükseklik, yücelik
Valide
Anne.
Valihe
(bkz. Valih)
Vamıka
Seven, âşık.
Vareste
1. Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade. 2.Anlamı: İlişiksiz.
Varide
(bkz. Varid)
Varlık
Yaşam, hayat. Var olan herşey
Vasfiye
Nitelikli.
Vasıfe
(bkz. Vasıf)
Vasıla
Erişen, ulaşan, kavuşan.
Vasile
(bkz. Vasıl)
Vassale
(Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli
Vazahat
Vazıhlık, açıklık
Vecahet
1.Anlamı: Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2.Anlamı: Saygınlık.
Vecazet
Sözün, veciz kısa oluşu
Vecdiye
(bkz. Vecdi)
Vechiye
Yüze ait, yüzle ilgili.
Vecibe
Ödev, boyun borcu, vazife.
Veciha
Güzel, hoş.
Vecihe
Güzel, hoş.
Vecize
Derin anlamlı, özlü, güzel söz
Vecne
Yanak yumrusu, elmacık
Veda
Sevilen birinden veya yerden ayrılma.
Vedia
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan emanet.
Vedîatullah
Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir
Vedide
Dost, arkadaş.
Vefia
1.Anlamı: Vefalı, bağlı. 2.Anlamı: Tam, mükemmel, eksiksiz.
Vefika
Arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.
Vefire
(bkz. Vefir)
Vefret
Çokluk, bolluk
Vehbiye
Tanrı bağışı olan.
Vehbiyye
(bkz. Vehbi)
Veladet
Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak
Velaya
Ermiş kadınlar
Velayet
l. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2.Anlamı: Başkasına sözünü geçirme. 3.Anlamı: Dostluk, sadakat.
Velide
1.Anlamı: Yeni doğmuş çocuk. 2.Anlamı: Köle, kul, cariye.
Velime
Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün
Veliye
Ermiş kadın.
Velud
Doğurgan, çok doğuran
Venüs
Bir gezegen adı
Vera
1.Anlamı: Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2.Anlamı: Halk, mahluk, alem, kainat.
Verda
Gül
Verdi
Gül anlamına gelir
Verdinaz
Nazlanan güzel.
Verziş
1. Çalışma, işletme. 2.Anlamı: Çalışmış.
Vesamet
Güzellik, güzel olma
Vesika
İnanılacak sağlam delil. Belge
Vesile
Yol, araç, bahane
Vesime
(bkz. Vesim)
Vezime
Beytullah'a gönderilen hediye, armağan
Vezire
(bkz. Vezir)
Vicdan
Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç
Vidade
(bkz. Vidad)
Vildan
Yeni doğmuş çocuk
Viyan
Viyan istek, irade anlamında kürtçe isim
Vüreyka
Yaprakçık, küçük yaprakçı
Vuska
Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık
Vuslat
Sevgiliye kavuşma