Mücahid İsminin Anlamı

Mücahid : 1. Cihad eden, din düşmanlarıyla savaşan. Savaşan, uğraşan, savaşçı. 2.Anlamı: Gayret eden, çok çalışan. 3.Anlamı: Tasavvufta nefsine karşı gelerek kendini terbiye eden ve böylece manevi makamlara erişen kimse, derviş. - Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır.Mücahid İsminin Analizi

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

Ü : Başarıları devamlı engellenen.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.Mücahid İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdülvahid Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah'ın kulu. - Vahid kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid)
Abdüşşahid Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. - Şahid, Al­lah´ın isimlerindendir.
Ahid 1.Anlamı: Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2.Anlamı: Söz ver­mek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.
Cahid Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. - Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır
Cehid Çalışma, çabalama, uğraşma. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Müctehid İctihad eden, gücü yettiği kadar çalışan. Ayet ve hadislerden şer'i hükümler çıkaran din alimi. - İmam-ı Azam gibi
Muvahhid Allah'ın birliğine inanan. Allah'tan başka hiçbir ilah ve kanun koyucu tanımayan, yalnız Allah'tan gelen emirleri kabul eden
Nahid Venüs, Zühre yıldızı
Şahid 1. Bir yerde bulunan, bir şeyi gören ve gördüğü ve bildiği şeyler konusunda bilgi veren kimse, tanık. 2.Anlamı: Bir akdin yapılması sırasında taraflardan birinin yanında hazır bulunan. 3.Anlamı: Doğrulayan, isbat eden. 4.Anlamı: Hz. Muhammed'in sıfatlarından.
Şehid 1. Allah yolunda canını feda eden müslüman, İslam uğruna ölen müslüman, şehadet mertebesine erişen kimse. 2.Anlamı: Fikri, inancı, ülkesi uğruna ölenler için de teşmilen kullanılmaktadır. Vatan şehidi. 3.Anlamı: Ayrıca isimlerde ek yapılabilir. Şehidcan, Şehidnur, Şehidhan. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Şehid Allah yolunda can veren kimse. Şehadet makamına ulaşan kimse
Tevhid 1. Birkaç şeyi bir araya getirme. 2.Anlamı: Allah'ın birliğine inanma. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Vahid Tek, bir
Zahid Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki


Mücahid isminin anlamı Mücahid ne demek Mücahid isim analizi

Tags : Mücahid isminin anlamı nedir Mücahid ne anlama geliyor Mücahid ne demek Mücahid isminin anlamı Mücahid isminin anlamı nedir Mücahid ne anlama geliyor Mücahid ne demek Mücahid isminin anlamı Mücahid isminin anlamı nedir Mücahid ne anlama geliyor Mücahid ne demek Mücahid isminin anlamı Mücahid isminin anlamı nedir Mücahid ne anlama geliyor Mücahid ne demek Mücahid isminin anlamı Mücahid isminin anlamı nedir Mücahid ne anlama geliyor Mücahid ne demek Mücahid isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...