Nurtan İsminin Anlamı

Nurtan : Işıklı, aydınlık tan.Nurtan İsminin Analizi

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Nurtan İsmiyle Uyumlu İsimler

Akıntan Tan yeri ağarırken yapılan akı
Aktan Parlak, aydınlık sabah.
Alatan Güneş doğmadan önce ufukta beliren karışık renkler
Altan 1.Anlamı: Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2.Anlamı: Hakanlara verilen unvan, sultan, padişah.
Arıtan Temizleyen, arı duruma getiren
Artan 1. Yarar, fayda. 2.Anlamı: Üstünlük, meziyet, nitelik.
Aydıntan Şafak vakti
Beltan Dağların bel verdiği yerden doğan sabah güneşi
Berktan Sabahın parlaklığı.
Bertan 1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü.
Birtan Bir tane, tek
Botan Botan Dicle Nehri’nin bir koludur. İsmini geçmişteki Botan (Kentrites) Krallığı’ndan alır. Sokrates’in öğrencisi Ksenephon M.Ö 400 yılında yazdığı Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı kitabında nehirden oldukça fazla bahsetmiştir.
Buhtan Yalan, iftira. - İsim olarak kullanılmaz
Dağıstan Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi.
Delistan İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe
Destan Kahramanlık olaylarını konu alan şiir
Dilsitan Gönül alan güzel.
Doğantan Doğan güneş
Emir Sultan I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
Ertan Tan gibi ateş renkli er
Göktan Şafak vakti anlamına gelmektedir.
Gülistan Gül bahçesi anlamında
Günaltan Güneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Gürtan Işıklı, geniş tan yeri
Haktan Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği
Hansultan Hükümdar ve sultan.
İltan Ülkeni tanı, ülkesini tanıyan seven.
Işıtan Aydınlatan, ışık saçan.
Kaptan 1. Bir geminin sevk ve idare sorumlusu. 2.Anlamı: Şehirlerarası otobüs şoförü. 3.Anlamı: Baş pilot.
Kızıltan Kızıl renk almış tan
Kortan 1. Yanan, sıcak ten. 2.Anlamı: Yalçın ve kesik kaya. 3.Anlamı: Pelikan kuşu.
Koytan Dağ bucağı
Kuhistan Dağlık memleket, İran yaylasında dağların çok olduğu bölge
Kutan 1.Anlamı: Saban. 2.Anlamı: Saka kuşu.
Kutertan (bkz. Kuter)
Mestan Savruk. Cüret sahibi
Oğultan Sabahleyin doğan çocuk.
Oğuztan Görkemli, aydınlık
Okatan Ok atan
Oktan 1.Anlamı: Petrolde bulunan renksiz, sıvı durumunda olan hidrokarbon.2.Anlamı: Ok - tan
Okutan Eğitici, öğretmen
Oltan "Tan gibi, şafak gibi ol" birleşik isim ol + tan
Onultan İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan
Ortan Ateş renginde kızıl tan.
Özaltan Sabah seher vöaktinde göğün kızıllaşarak aydınlanması
Özaytan Sabahın ilk vakitleri gibi aydınlık ve parlak olan.
Özertan Öz ertan
Öztan Gerçek aydınlık.
Rastan Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar
Şahistan Şah ülkesi.
Şenaltan Neşeli, sevinçli hükümdar.
Sertan Gecenin en karanlık olduğu andan itibaren dünyanın o yüzeyine gelen günün ilk ışıkları.
Sultan 1.Anlamı: Padişah, hükümdar.2.Anlamı: Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad.
Tabistan Yaz
Tan Şafak vakti
Tanaltan Tan - altan
Tuğaltan Tuğ - altan
Ufuktan Ufuk ve tan.
Uğurtan Uğur tan
Ülkütan Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.
Ulutan Ulu tan
Uraltan Ur - altan
Uztan Uz - tan
Vatan Yurt.
Yertan Güneşin ilk ışıklan


Nurtan isminin anlamı Nurtan ne demek Nurtan isim analizi

Tags : Nurtan isminin anlamı nedir Nurtan ne anlama geliyor Nurtan ne demek Nurtan isminin anlamı Nurtan isminin anlamı nedir Nurtan ne anlama geliyor Nurtan ne demek Nurtan isminin anlamı Nurtan isminin anlamı nedir Nurtan ne anlama geliyor Nurtan ne demek Nurtan isminin anlamı Nurtan isminin anlamı nedir Nurtan ne anlama geliyor Nurtan ne demek Nurtan isminin anlamı Nurtan isminin anlamı nedir Nurtan ne anlama geliyor Nurtan ne demek Nurtan isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...