Ömüral İsminin Anlamı

Ömüral : "Uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.Ömüral İsminin Analizi

Ö : Duygularını açığa vurmaktan kaçınır.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

Ü : Başarıları devamlı engellenen.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.Ömüral İsmiyle Uyumlu İsimler

Aral 1.Anlamı: Ada. 2.Anlamı: Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk, takımada. 3.Anlamı: Sıradağlar. 4.Anlamı: Irmaklar.
Ayral Benzerlerinden farklı olan, kendine özgü, değişik
Emral Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz.
Güral Çok al, bol al
Kayral Kayrılan, himaye edilen (kimse)
Koral 1.Anlamı: Batı musikisinde dini şarkı. 2.Anlamı: Sınır muhafızı.
Kumral Saçları koyu sarı ve açık kestane rengi olan.
Kural 1. Davranışlara ya da bir sanata bir bilime yön veren ilkeler. 2.Anlamı: Araç. 3.Anlamı: Silah.
Maral Meral (Maral) Dişi geyik
Meral 1.Anlamı: Geyik. 2.Anlamı: Ceylan. 3.Anlamı: Karaca. 4.Anlamı: Dişi Geyik.
Nural Kutsal ışık
Onural Şan, şeref kazan
Oral Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet
Soral Sorup al' anlamında kullanılan bir ad.
Tunçaral Tunç aral
Tural Durmak (yaşamak)tan: Durur, yaşar.
Uğural "Uğur al" anlamında kullanılan bir ad.
Umural Görgü, bilgi, deneyim kazan
Ural Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ
Varal "Git ve al" anlamında kullanılan bir ad.
Veral "Ver ve al" anlamında kullanılan bir ad.
Vural Vurup almakla ilgili
Zoral "Zoru başar" anlamında kullanılan bir ad.


Ömüral isminin anlamı Ömüral ne demek Ömüral isim analizi

Tags : Ömüral isminin anlamı nedir Ömüral ne anlama geliyor Ömüral ne demek Ömüral isminin anlamı Ömüral isminin anlamı nedir Ömüral ne anlama geliyor Ömüral ne demek Ömüral isminin anlamı Ömüral isminin anlamı nedir Ömüral ne anlama geliyor Ömüral ne demek Ömüral isminin anlamı Ömüral isminin anlamı nedir Ömüral ne anlama geliyor Ömüral ne demek Ömüral isminin anlamı Ömüral isminin anlamı nedir Ömüral ne anlama geliyor Ömüral ne demek Ömüral isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...