Paha İsminin Anlamı

Paha : Değer, fîat, eder, tutarPaha İsminin Analizi

P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.Paha İsmiyle Uyumlu İsimler

Baha Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi
Revaha (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası
Taha Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.
Vaha Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.


Paha isminin anlamı Paha ne demek Paha isim analizi

Tags : Paha isminin anlamı nedir Paha ne anlama geliyor Paha ne demek Paha isminin anlamı Paha isminin anlamı nedir Paha ne anlama geliyor Paha ne demek Paha isminin anlamı Paha isminin anlamı nedir Paha ne anlama geliyor Paha ne demek Paha isminin anlamı Paha isminin anlamı nedir Paha ne anlama geliyor Paha ne demek Paha isminin anlamı Paha isminin anlamı nedir Paha ne anlama geliyor Paha ne demek Paha isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...