Pektay İsminin Anlamı

Pektay : Güçlü, sağlam tayPektay İsminin Analizi

P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.Pektay İsmiyle Uyumlu İsimler

Aktay Beyaz tay. Türkler'de çok kullanılan bir isimdi.
Alatay Derisinde benekler olan tay
Altay Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
Asutay Hırçın tay.
Atay 1.Anlamı: Bilinen, tanınmış kimse. 2.Anlamı: Herkesçe bilinen, ünlü.
Baykutay (bkz. Baykut)
Bergutay Bergutay isminin anlamıyla alakalı iki hiyake vardır. Bunlardan birinci Göktürklere ait olan Ergenekon destanında demir dağın eritilmesiyle dağda açılan boşluktan çıkan ilk atlı komutandır. İkincisi ile Moğol imparatorluğunda Cengiz Hanın çok sevdiği bir komutanın adı olduğudur. Anlamı ise önde gidendir.
Biltay (bkz. Bilmen)
Boratay (bkz. Boran)
Çağatay Küçük tay, çocuk gibi sevimli. Çağatay hanlığından olan kimse. Cengiz Hanın oğlu
Canaltay Özü, ruhu yüce olan kimse.
Çiltay Üzerinde benekler bulunan tay
Çintay Soylu at
Eraltay (bkz. Eralp)
Erkutay Uğurlu ayda doğan erkek.
Göktay Tek, biricik.
Hatay Türkiye’nin en güneyinde bir sınır ilimiz
Ilkutay Kutsal ülke
İlkutay Kutsal ülke
İltay ülkesini tanıyan seven
İzgütay Bileşik isim anlamında
Karatay Selçuklu devlet adamı
Kartay Yaşlı, pir.
Kırtay Saçlarına ak düşmüş kimse.
Kongurtay (bkz. Konguralp)
Kuntay (bkz. Kunt)
Küntay Ay gibi sağlam, güçlü
Kutay 1.Anlamı: Kutlu, uğurlu ay. 2.Anlamı: İpek, ipekli kumaş.
Mengütay (bkz. Mengüer)
Nuratay Nurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Okatay Ok atay
Oktay Çok hiddetli, kızgın. Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse.
Orguntay Orgun tay
Orkutay Kutlu, uğurlu şehir.
Otay Ateş renginde ay.
Özaltay Altaylara mensup. Öztürk
Özatay Özü herkesçe tanınan kimse
Özkutay Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.
Öztay Özü genç olan kimse.
Sabutay bk. Subutay
Subutay Cengiz Han'ın ünlü Moğol generalinin adı.
Tanaltay Tan - altay
Torumtay Yırtıcı bir kuş türü.
Tuğaltay Altay'a özgü, Altay simgesi
Uğurtay Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Ulutay Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Uraltay Ur - altay
Üstay Ay gibi yüksek, yüce.
Uztay Uz - tay
Yağıztay Esmer, yiğit genç
Yahşitay İyi, güzel kimse.


Pektay isminin anlamı Pektay ne demek Pektay isim analizi

Tags : Pektay isminin anlamı nedir Pektay ne anlama geliyor Pektay ne demek Pektay isminin anlamı Pektay isminin anlamı nedir Pektay ne anlama geliyor Pektay ne demek Pektay isminin anlamı Pektay isminin anlamı nedir Pektay ne anlama geliyor Pektay ne demek Pektay isminin anlamı Pektay isminin anlamı nedir Pektay ne anlama geliyor Pektay ne demek Pektay isminin anlamı Pektay isminin anlamı nedir Pektay ne anlama geliyor Pektay ne demek Pektay isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...