Rasih İsminin Anlamı

Rasih : 1.Anlamı: Köklü, kök salan 2.Anlamı: Bilgisi çok geniş olan.Rasih İsminin Analizi

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

I : Hassas, duygusal.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.Rasih İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdülmesih Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu.-(bkz. Mesih). İsim olarak kullanılmaz
Fasih Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fesih Geniş, açık, aydınlık.
Mesih 1. Üzerine yağ sürülmüş. 2.Anlamı: Mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3.Anlamı: Acaip, tuhaf. 4.Anlamı: Ölmek. - Mesih: Hz. İsa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir.
Nasih Öğüt veren.


Rasih isminin anlamı Rasih ne demek Rasih isim analizi

Tags : Rasih isminin anlamı nedir Rasih ne anlama geliyor Rasih ne demek Rasih isminin anlamı Rasih isminin anlamı nedir Rasih ne anlama geliyor Rasih ne demek Rasih isminin anlamı Rasih isminin anlamı nedir Rasih ne anlama geliyor Rasih ne demek Rasih isminin anlamı Rasih isminin anlamı nedir Rasih ne anlama geliyor Rasih ne demek Rasih isminin anlamı Rasih isminin anlamı nedir Rasih ne anlama geliyor Rasih ne demek Rasih isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...