Revaha İsminin Anlamı

Revaha : (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babasıRevaha İsminin Analizi

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.Revaha İsmiyle Uyumlu İsimler

Baha Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi
Paha Değer, fîat, eder, tutar
Taha Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.
Vaha Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.


Revaha isminin anlamı Revaha ne demek Revaha isim analizi

Tags : Revaha isminin anlamı nedir Revaha ne anlama geliyor Revaha ne demek Revaha isminin anlamı Revaha isminin anlamı nedir Revaha ne anlama geliyor Revaha ne demek Revaha isminin anlamı Revaha isminin anlamı nedir Revaha ne anlama geliyor Revaha ne demek Revaha isminin anlamı Revaha isminin anlamı nedir Revaha ne anlama geliyor Revaha ne demek Revaha isminin anlamı Revaha isminin anlamı nedir Revaha ne anlama geliyor Revaha ne demek Revaha isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...