Sabahattin İsminin Anlamı

Sabahattin : Dinin GüzelliğiSabahattin İsminin Analizi

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

I : Hassas, duygusal.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Sabahattin İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdülmetin Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın kulu. - (bkz. Metin). Allah'ın isimlerin-dendir
Abuzettin İzzettin´in babası.Din yolun­da çabuk, hızlı giden.
Alaatin -Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse. Alaaddin Keykubad (1192-1237) Anadolu Selçuklu Sultanı. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
Alaattin Din uğruna çalışan kimse
Alpçetin (bkz. Alpay)
Asalettin Asil soylu, asalet
Ayçetin Zor, güç ay
Bahattin Dinin güzelliği.
Bedrettin Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Börçetin Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon'dan kurtaran demircinin adı
Burhanettin Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı.
Celalettin Büyüklük ululuk, hışım
Cemalettin Dinin Güzelliği
Çetin Güç, zor, engelli
Ekmelettin Dinin Kusursuzluğu, mükemmelliği anlamında
Erçetin Sert, güçlü erkek
Erktin Güçlü kuvvetli bir ruh yapısı olan kimse.
Fahrettin 1.Anlamı: karşılıksız kabul edilen görev, iş. 2.Anlamı: diniyle övünen.
Fatin Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fehamettin Dinin büyüklüğü, ululuğu.
Ferhattin Dinin coşkusu, sevinci.
Feyzettin Dinin bereketi.
Fikrettin Din düşüncesi.
Gubbettin Allahın adamı, mübarek insan.
Halittin Dinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü.
Haşmettin Dinin büyüklüğü, ihtişamı.
Hayrettin Dinin iyiliği hayrı
Hüsamettin Dinin keskin kılıcı
İzzettin Dinin izzeti
Kadrettin Dinin kudreti, gücü.
Kemalettin 1.Anlamı: Dinin Olgunluğu, Dinin Değeri 2.Anlamı: Olgun Dindar, Dinin Değerlisi, Dini Bütün
Kemallettin 1.Anlamı: Dinin Olgunluğu, Dinin Değeri 2.Anlamı: Olgun Dindar, Dinin Değerlisi, Dini Bütün
Keramettin Bağış, ihsan ağırlama
Kutbettin 1.Anlamı: Dinin kutb’u. 2.Anlamı: Dinin yücesi.
Martin Tek kurşun atan bir çeşit tüfek. İtalyanca Martini den gelmekte. Ayrıca ingilizce anlamı ise kırlangıç.
Mecittin Dinin ululuğu, büyüklüğü.
Metin 1.Anlamı: Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2.Anlamı: Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Muhittin Dini güçlendiren
Nebahattin Dinin şanı ve şerefi.
Necabettin Dinin soyluluğu.
Necaettin Dine girip hidayete eren, kurtulan
Necmettin Din’in Yıldızı
Nevrettin Dinin ışığı, aydınlığı.
Nizamettin Düzenli, tertipli
Nukrettin Güzel gün
Nurettin (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
Nusrettin Dine yardım eden, din için çalışan
Özçetin özü çetin olan kimse, çetin kimse
Öztin Ruhun özü.
Pekçetin Yaman kişi
Platin Beyaz ve çok değerli bir maden
Rafettin İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - bk. Refettin
Refettin İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
Risalettin Dinin elçisi, peygamber.
Ruhittin Dinin ruhu, özü.
Rüknettin Bir şeyin temeli / Dinin temeli
Saadettin 1.Anlamı: Dinin mutluluğu. 2.Anlamı: Dini uğurlu, kutlu kılan.
Sadettin Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadrettin Dinin başı, önderi.
Şahabettin Dinin yıldızı.
Şahadettin 1.Anlamı: Dinin tanıklığı. 2.Anlamı: Dinin belirtisi, işareti.- bk. Şehadettin
Şahittin Dinlerin şahı, dinlerin en iyisi.
Sebahattin Dinin Güzelliği
Şecaattin Yüreklilik, yiğitlik
Selahattin Dinine bağlı kimse.
Selatin Sultanlar
Şemsettin Dinin güneşi, dinin insanlara verdiği aydınlık.
Şerafettin Dinin şereflisi, büyüğü.
ޞerafettin Dinin Şerefi anlamında
Seyfettin Dinin Kılıcı
Şükrettin Dinin şükrü.
Tacettin Dinin Tacı
Taftin Akıl erdirme, anlama, tefhim
Takiyettin Dindar, mümin.
Vahdettin Dinin tekliği, birliği.
Vahittin Dinin tekliği, tek din.
Vecahettin Dinin yüceliği, onuru.
Zahrettin Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
Ziyaettin Dinin ışığı, aydınlığı.


Sabahattin isminin anlamı Sabahattin ne demek Sabahattin isim analizi

Tags : Sabahattin isminin anlamı nedir Sabahattin ne anlama geliyor Sabahattin ne demek Sabahattin isminin anlamı Sabahattin isminin anlamı nedir Sabahattin ne anlama geliyor Sabahattin ne demek Sabahattin isminin anlamı Sabahattin isminin anlamı nedir Sabahattin ne anlama geliyor Sabahattin ne demek Sabahattin isminin anlamı Sabahattin isminin anlamı nedir Sabahattin ne anlama geliyor Sabahattin ne demek Sabahattin isminin anlamı Sabahattin isminin anlamı nedir Sabahattin ne anlama geliyor Sabahattin ne demek Sabahattin isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...