Salman İsminin Anlamı

Salman : Başıboş, serbest, özgür.Salman İsminin Analizi

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Salman İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdurrahman Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.
Acarman Çevik, becerikli, girişken insan.
Acunman Dünyaca tanınmış, ünlü
Akerman Dürüst, soylu, temiz kişi
Akıman Cömert, eli açık kimse.
Akman 1.Anlamı: Temiz, beyaz, güzel insan. 2.Anlamı: Yaşlı kimse.
Alpman Yiğit, cesur, kahraman.
Arman 1. Hasret, özleme. 2.Anlamı: Zahmet, sıkıntı. 3.Anlamı: Teessüf. 4.Anlamı: Pişmanlık.
Arzuman (bkz. Arzu)
Asuman Gök, gökkubbe, sema. Gökyüzü.
Ataman (bkz. "Ata"). 1.Anlamı: Ata kişi, başkan, önder. 2.Anlamı: Don kazaklarının önderlerine verilen ad
Ayman Ay gibi güzel, ışıklı kimse
Balaman 1.Anlamı: İri, büyük. 2.Anlamı: Şişman, gürbüz kimse. 2.Anlamı: Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş. bk. Balaban
Başarman Yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran
Bayman Varlıklı, saygın.
Bediüzzaman 1. Zamanın harikası. 2.Anlamı: Asrın mükemmel insanı. - Daha çok lakab olarak kullanılır. - Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
Behman 1.Anlamı: Filan filanca. 2.Anlamı: Fars takviminde 11.Anlamı: ay'a ve her ayın 2.Anlamı: gününe delalet eder.
Berkman Güçlü, sağlam, kişilikli
Çağman Çağın insanı
Çakman 1.Anlamı: Amacına erişen, ulaşan kimse. 2.Anlamı: Süt mavisi.
Çeman 1. Salına salına yürüyen. 2.Anlamı: Nazlı sevgili.
Çeman Çeman, nehirler yatağı anlamında bir kürtçe isimdir
Çeşman Gözler
Çokman Topuz, gürz
Daman 1. Etek. 2.Anlamı: Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
Demirman Demir gibi güçlü, sağlam kimse.
Denizman Denizci.
Derman 1. İlaç. Çare. 2.Anlamı: Takat, kuvvet, güç.
Derman ilaç, çare anlamında bir kürtçe isimdir
Dilman Dil bilen, güzel söz söyleyen. bk. Dilmen.
Ehliman İman ehli anlamında.
Eman 1. Emniyet. 2.Anlamı: Himaye, masuniyet. Güvence. - Müslüman her ferde eman verebilir.
Erkman Güçlü, etkili, sözü geçen kimse
Erman Erdemli yiğit
Eryaman Yaman erkek
Esman Bedeller, kıymetler, değerler
Ferman 1.Anlamı: Buyruk, emir. 2.Anlamı: Allahın buyruğu.
German Hisar, kale
Gilman 1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2.Anlamı: Köleler, esirler. 3.Anlamı: Cennette hizmet gören erkekler.
Gılman 1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2.Anlamı: Köleler, esirler. 3.Anlamı: Cennette hizmet gören erkekler.
Gökduman Göğe yükselen duman.
Gürman Güçlü, gürbüz.
Haman Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri
Hanüman 1.Anlamı: Ev bark, ocak, yuva. 2.Anlamı: Ev halkı, çoluk çocuk.
Harman 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2.Anlamı: Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak.
Hıfzurrahman Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde
Hıraman Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.
İman İmanlı, Allaha inanan
İrman 1. Çağrısız gelen kimse. 2.Anlamı: Dalkavuk. 3.Anlamı: Eğreti. 4.Anlamı: Arzu, istek. 5. Pişmanlık.
Işıman Parlak, aydınlık yüzlü kimse.
Kahraman Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kaman Dağların doruğuna yakın olan yerler.
Karaman 1.Anlamı: esmer, yağız insan. 2.Anlamı: güneybatı'da esen yel
Keriman Eli açıklar, cömertler.
Kirman 1. Hisar, kale. 2.Anlamı: İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi.
Kuman XI. yy ile XIV. yy. arasında Güney Rusya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan bir Türk boyu
Kuntman Sağlam ve iri yapılı, sağlıklı kimse
Kurman Yüksek aşamalı, nitelikli kimse
Kutman Uğur getiren, uğurlu kimse
Leman Titrek / Parlamak / ekin toplamak
Lokman 1.Anlamı: Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Nayman 1.Anlamı: Sekiz. 2.Anlamı: Batı Moğolistan´da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
Neriman Pehlivan, yiğit
Niştiman Niştiman, yurt, vatan anlamında kürtçe isim
Numan 1.Anlamı: Kan. 2.Anlamı: Gelincik
Odman Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse
Oğuzman Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse
Okman 1.Anlamı: Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2.Anlamı: Okçu. Kemankeş.
Okutman Okutan, öğreten, öğretmen
Orman Ağaçlarla örtülü geniş alan.
Osman 1.Anlamı: Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2.Anlamı: Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3.Anlamı: Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
Oyman Görüş, düşünce sahibi
Özalpman Özünde yiğit olan kimse
Özerman 1. Bir şeyi çok isteyen. 2.Anlamı: Pişmanlık duyan
Özkerman Sağlam, temiz yürekli kimse.
Pakman Temiz, dürüst, soylu kimse.
Peyman Yemin, ant.
Rahman Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.
Rumman Nar cennet meyvasıdır bu ismin manasıda nar`dır. Herkese öneriyorum..
Şaduman Sevinçli, neşeli, memnun
Sağman Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse
Sakman 1.Anlamı: Uyanık, akıllı kimse. 2.Anlamı: Sessiz, sakin kimse.
Saman 1. Zenginlik. Rahat, dinç. 2.Anlamı: Düzen.
Sayman Hesap işleriyle uğraşan kimse
Selman 1.Anlamı: Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2.Anlamı: Özgür, hür.
Selman Özgür, hür
Seman 1. Gökyüzü. 2.Anlamı: Güneş ayının 27. günü. 3.Anlamı: Bıldırcın.
Süleyman 1.Anlamı: Huzur, sükûn.2.Anlamı: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu
Tağman Dağ gibi iri yarı, gösterişli kimse.
Talayman Deniz adamı, denizci.
Taman 1.Anlamı: Belirli bir alanı olmayan, "hani, hani ya, galiba, sanırım, az önce, demin, vallahi" gibi sözcüklerin yerine kullanılan belirteç. 2.Anlamı: Tama' suretiyle, tama' ederek. (Osmanlıca'da yazılışı: tam'an)
Tayman Genç, taze, toy kimse
Teoman Oğuz Han’ın Babasının adı
Toraman Güçlü, kuvvetli kimse.
Tüzeman Adaletli kimse. Yasa adamı, hukukçu
Uçman Uçan, uçucu.
Uluman Ulu, yüksek, saygın kimse
Uman Umudu olan, bekleyen, umutlu
Umman Ulu, büyük, engin deniz, okyanus
Usman Akıllı, zeki kimse
Utman Şerefli, edepli, terbiyeli kimse
Uzman Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
Yalman 1.Anlamı: Kılıç, kama, bıçak, mızrak vb.nin ağzı veya ucu. 2.Anlamı: Sarp, dik. 3.Anlamı: Eğik, eğinik.
Yaman Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yatman Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse
Zaman Vakit, çağ.


Salman isminin anlamı Salman ne demek Salman isim analizi

Tags : Salman isminin anlamı nedir Salman ne anlama geliyor Salman ne demek Salman isminin anlamı Salman isminin anlamı nedir Salman ne anlama geliyor Salman ne demek Salman isminin anlamı Salman isminin anlamı nedir Salman ne anlama geliyor Salman ne demek Salman isminin anlamı Salman isminin anlamı nedir Salman ne anlama geliyor Salman ne demek Salman isminin anlamı Salman isminin anlamı nedir Salman ne anlama geliyor Salman ne demek Salman isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...