Sonat İsminin Anlamı

Sonat : Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtıSonat İsminin Analizi

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

O : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.Sonat İsmiyle Uyumlu İsimler

Aydonat ışık donat, parlaklık donat anlamında kullanılır
Canat "Şiddetle iste" anlamında kullanılan bir ad.
Donat "Donat, süsle" anlamında kullanılan bir ad.
Eronat Dürüst, güvenilir, iyi erkek
Fitnat Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ. bk. Fıtnat
Fıtnat Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.
Iknat 1. Allah'a dua etme, yalvarma. 2.Anlamı: İnkisar etme. 3.Anlamı: Namazda kıyamı uzatma ve hacca devam etme.
Kainat Evren, uzay
Onat İyi, güzel, düzgün, namuslu
Saltanat Sultanlık, hükümdarlık.
Sanat Sanat, ustalık, hüner, marifet
Unat Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin


Sonat isminin anlamı Sonat ne demek Sonat isim analizi

Tags : Sonat isminin anlamı nedir Sonat ne anlama geliyor Sonat ne demek Sonat isminin anlamı Sonat isminin anlamı nedir Sonat ne anlama geliyor Sonat ne demek Sonat isminin anlamı Sonat isminin anlamı nedir Sonat ne anlama geliyor Sonat ne demek Sonat isminin anlamı Sonat isminin anlamı nedir Sonat ne anlama geliyor Sonat ne demek Sonat isminin anlamı Sonat isminin anlamı nedir Sonat ne anlama geliyor Sonat ne demek Sonat isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...