Tarhun İsminin Anlamı

Tarhun : Hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitkiTarhun İsminin Analizi

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Tarhun İsmiyle Uyumlu İsimler

Ceyhun Eski Türk isimlerinden / yiğit,güçlü kişi
Dilhun İçi kan ağlayan.
Erhun Hun’lu yiğit
Ferhun 1.Anlamı: Güçlü, şanlı soydan gelen kimse. 2.Anlamı: Sevinçli.
Gökhun Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
Orhun Eski bir Türk devleti, Asya’da bir nehir
Serhun Asil kan, soylu kan
Seyhun 1.Anlamı: Akarsu. 2.Anlamı: Orta Asya´da bir ırmak adı.
Teberhun Kızıl söğüt, tarhun


Tarhun isminin anlamı Tarhun ne demek Tarhun isim analizi

Tags : Tarhun isminin anlamı nedir Tarhun ne anlama geliyor Tarhun ne demek Tarhun isminin anlamı Tarhun isminin anlamı nedir Tarhun ne anlama geliyor Tarhun ne demek Tarhun isminin anlamı Tarhun isminin anlamı nedir Tarhun ne anlama geliyor Tarhun ne demek Tarhun isminin anlamı Tarhun isminin anlamı nedir Tarhun ne anlama geliyor Tarhun ne demek Tarhun isminin anlamı Tarhun isminin anlamı nedir Tarhun ne anlama geliyor Tarhun ne demek Tarhun isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...