Temmuz İsminin Anlamı

Temmuz : Türk ve Altay mitolojisine de Tamız (Tamus, Tammus, Tamıs, Dumuz, Dumıs) Han olarak geçmiştir. Sümer kökenlidir. Türk coğrafyasının büyük kısmında adı yaz aylarından birisine verilir; Temmuz, Tamız, Tamıs gibi… Çoğu zaman Ahır hayvanlarının ve/veya Çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olarak görülür. Damızlık sözcüğü, Damız (ahır) sözcüğüyle olduğu kadar bu isimle de bağlantılıdır ve Tamız Han için ayrılan hayvan demektir. Sümer mitolojisinde çoban görünümlü olarak betimlenir. Sümerce adı Dumuzi, 12 Hayvanlı takvimde de yer alan Domuz ile bağlantılı görünmektedir. Ünü tüm Ortadoğuya yayılmıştır.Temmuz İsminin Analizi

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.Temmuz İsmiyle Uyumlu İsimler

Amuz Bilen, öğrenmiş, öğreten
Feramuz Kale muhafızı, koruyucusu.
Şehmuz Hükümdar soyundan gelen.


Temmuz isminin anlamı Temmuz ne demek Temmuz isim analizi

Tags : Temmuz isminin anlamı nedir Temmuz ne anlama geliyor Temmuz ne demek Temmuz isminin anlamı Temmuz isminin anlamı nedir Temmuz ne anlama geliyor Temmuz ne demek Temmuz isminin anlamı Temmuz isminin anlamı nedir Temmuz ne anlama geliyor Temmuz ne demek Temmuz isminin anlamı Temmuz isminin anlamı nedir Temmuz ne anlama geliyor Temmuz ne demek Temmuz isminin anlamı Temmuz isminin anlamı nedir Temmuz ne anlama geliyor Temmuz ne demek Temmuz isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...