Ubeydullah İsminin Anlamı

Ubeydullah : Allah´ın kulu.Ubeydullah İsminin Analizi

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.Ubeydullah İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdullah Allah ın kulu.
Adetullah Allah´ın kanunu, ilahi sünnet.
Amanullah Allah'ın bağışlaması. Allah'ın koruması
Ataullah Birleşik isim. - Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü. Ataullah Efendi. (Arapzade). Osmanlı Şeyhülislamı (1719-1785) Şam, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu
Avnullah Allah'ın yardımı. - Birleşik isim.
Ayetullah 1. Allah'ın ayetleri. 2.Anlamı: Özellikle Şii mollalarının kullandığı isimlerdendir. Allah'ın göndrermiş olduğu yasalar ve emirler. 3.Anlamı: Mucizeler, hikmetler. 4.Anlamı: İz, nişan.
Bahaullah Allah katında değer ve kıymet sahibi
Beytullah Allah’ın evi, Kâbe
Carullah 1.Anlamı: Allah´a komşu olan. 2.Anlamı: Mekke´ye gidip orada oturan kimse.
Cemalullah Allah'ın lütfü, bağışı
Cerullah 1.Anlamı: Allah´a komşu olan. 2.Anlamı: Mekke´ye gidip orada oturan kimse. bk. Carullah
Ebbedullah Allah ebedi eylesin, daim eylesin
Eflah Çok felah bulan, kurtulan, selamete çıkan. Taleb ettiği şeye, arzusuna vasıl olan.
Ehlullah 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2.Anlamı: Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
Emanetullah Allah'ın emaneti
Emanullah 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
Emetullah Allah´ın kulu (kadınlar için kullanılır).
Emrullah Allah’ın emri. Allah’ın buyruğu
Ensarullah Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler
Esedullah (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç
Fakirullah Allah'ın büyüklüğü karşısında aciz olan kimse.
Fazlullah Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
Felah Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık
Fethullah Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.
Feyzullah İlhamını Allah’tan alan
Habibullah Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber.
Halilullah 1.Anlamı: Allah’ın sadık dostu. 2.Anlamı: Hz. İbrahim’e verilen san.
Hamdullah Allah'ın övgüsü
Hayrullah Allah’ın hayırlı ettiği
Hibetullah Allah'ın bağışlaması, bağışı
Hidayetullah Allah’ın hidayeti.
Hıfzullah Allah'ın koruması, saklaması
Hikmetullah 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2.Anlamı: Allah'ın hikmeti.
Hizbullah Allah'a inananlar topluluğu
İbadullah 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2.Anlamı: Çok, pek çok.
İkramullah Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı
İktidaullah Allah'a tabi olma, uyma
İlticaullah Allah'a sığınma, iltica etme
İltikaullah Allah'a kavuşma, hidayete erme
İnamullah Allah'ın nimeti, iyiliği
İnayetullah Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar
İnfakullah Allah'ın yardımı, nafakası, infakı
İnkiyadullah Allah'a boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme
İnşaullah Allah'ın yapması, meydana getirmesi
İrşadullah Allah'ın irşadı
İrsalullah Allah'ın göndermesi, yollaması, Allah'tan gelen
İrsaullah Arapça kökenli olan İrsaullah ismi, Allah'tan gelen anlamını taşımaktadır.
İzanullah Allah'a boyun eğme, Allah'ın terbiyesi
Kadirbillah 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2.Anlamı: Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.
Kudretullah Allah'ın gücü
Lutfullah Allahın Lütfu
Lütfullah Allahın Lütfu, armağanı
Maşallah 1.Anlamı: "Allah´ın istediği gibi" anlamında kullanılan bir ad. 2.Anlamı: "Allah nazardan saklasın" anlamında kullanılan bir ad. 3.Anlamı: Hayret ve memnunluk anlatan söz.
Nasrullah Allah´ın yardımı.
Neciyullah Allah'ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden
Nimetullah Allah'ın nimeti
Nurullah Allahın Nuru anlamında
Rahmetullah Tanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rızkullah Allah´ın rızkı, Allah´ın verdiği nimet.
Ruhullah İsa Peygamber.
Sadullah Allah’ın talihli kıldığı
Safiyullah 1. Temiz yürekli. 2.Anlamı: Hz. Âdem'in lakabı.
Safvetullah Hz. Muhammed (s.a.s)'in isimlerinden
Sahretullah Beytü'l-Makdis'de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır
Salah 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2.Anlamı: Barış. 3.Anlamı: Dine olan bağlılık.
Selamullah Allah'ın selamı
Semiullah (bkz. Abdüssemi)
Seyfullah Allah’ın kılıcı
Sıbgatullah Yaratıcı gücü, kuvveti olan Allah'ın kulu
Sıratullah Dosdoğru yol. Allah'ın yolu
Sünnetullah Allah'ın koyduğu nizam
Sunullah Allah'ın yarattığı
Teymullah Allah'a hizmet eden, itaat eden
Übeydullah Allah´ın kulu.
Vedîatullah Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir
Veliyullah Ermiş kimse, Allah´ın sevgili kulu.
Zeynullah Allah´ın süsü.
Zikrullah Allah´ın anılması.
Ziynetullah Allah´ın süsü, bezeği


Ubeydullah isminin anlamı Ubeydullah ne demek Ubeydullah isim analizi

Tags : Ubeydullah isminin anlamı nedir Ubeydullah ne anlama geliyor Ubeydullah ne demek Ubeydullah isminin anlamı Ubeydullah isminin anlamı nedir Ubeydullah ne anlama geliyor Ubeydullah ne demek Ubeydullah isminin anlamı Ubeydullah isminin anlamı nedir Ubeydullah ne anlama geliyor Ubeydullah ne demek Ubeydullah isminin anlamı Ubeydullah isminin anlamı nedir Ubeydullah ne anlama geliyor Ubeydullah ne demek Ubeydullah isminin anlamı Ubeydullah isminin anlamı nedir Ubeydullah ne anlama geliyor Ubeydullah ne demek Ubeydullah isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...