Ukab İsminin Anlamı

Ukab : 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2.Anlamı: Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3.Anlamı: Nesir burcu, kartal takım yıldızı.Ukab İsminin Analizi

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.Ukab İsmiyle Uyumlu İsimler

KaB 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2.Anlamı: (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3.Anlamı: Ka'b b. Züheyr (Vll.yy.): Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Bürde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı.
Rikab Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır


Ukab isminin anlamı Ukab ne demek Ukab isim analizi

Tags : Ukab isminin anlamı nedir Ukab ne anlama geliyor Ukab ne demek Ukab isminin anlamı Ukab isminin anlamı nedir Ukab ne anlama geliyor Ukab ne demek Ukab isminin anlamı Ukab isminin anlamı nedir Ukab ne anlama geliyor Ukab ne demek Ukab isminin anlamı Ukab isminin anlamı nedir Ukab ne anlama geliyor Ukab ne demek Ukab isminin anlamı Ukab isminin anlamı nedir Ukab ne anlama geliyor Ukab ne demek Ukab isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...