Ün İsminin Anlamı

Ün : 1.Anlamı: Yüksek ses, ses. 2.Anlamı: Şöhret, şan.Ün İsminin Analizi

Ü : Başarıları devamlı engellenen.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Ün İsmiyle Uyumlu İsimler

Akgün Aydınlık gün
Alagün Yazın, güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum.
Argün Yumuşak, uysal kimse.
Aygün Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
Aytün Ay ve gece
Ayüstün Ay’dan üstün, yukarı, yüksek
Baytüzün (bkz. Tüzün)
Begün Saygıdeğer kadın
Berkün Sağlam, güçlü tanınmış
Betigün Aydınlık yüz
Bilgün (bkz. Bilgin)
Cangün Doğduğu gün çok sevinilen kimse
Doğangün Sabahın ilk ışıklan
Düzgün 1.Anlamı: Düzenli, doğru. 2.Anlamı: Eksiksiz, kusursuz.
Erengün Deneyimli, akıllı kimse.
Ergün 1.Anlamı: Sert başlı oynak hızlı at . 2.Anlamı: Sulu serpken kar
Ergun/Ergün Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar (Ergün)
Ertün Akşam üzeri anlamına gelir.
Ertüzün Yumuşak huylu sakin, soylu, asil kimse.
Erün Yumuşak, uysal kimse.
Erüstün Üstün erkek.
Esengün Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Fergün Gün ışığı
Göksün Binboğa dağlarından Elbistan'ın güney batısında Seyhan nehrine karışan çay
Görgün Görgülü, bilgili.
Gülbün Gül fidanı.
Gülgün Gül renkli, gül renginde, pembe
Gülsün Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında
Gülümsün Çiçeğimsin
Gün Gündüz vakti / Aydınlık
İlgün Halk, ahali
İrgün Sabahın erken saatleri.
İzgün Güneş gibi parlak bir iz bırakan.
Korgün Ateşli, canlı, hareketli
Kutgün Mutlu gün.
Lagün Deniz kulağı ve denizden dar bir kordonla ayrılmış sığ göl anlamlarını taşır.
Ledün Tanrı huzuru, Tanrı katı.
Mutlugün Mutlu günde doğmuş kimse.
Neptün Güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen
Nilgün Mavi renkte, çivit rengi
Nurgün Güneş ışığı, aydınlığı.
Ogün Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Öğün Anımsanan belirli bir günde doğan
Oğuztüzün 1. Sağlam, yiğit. 2.Anlamı: Yumuşak huylu, sakin.
Okergün Ok ergin
Ölçün 1.Anlamı: Oranlama, kestirme, tahmin. 2.Anlamı: Yarış.
Öngün 1.Anlamı: Evvelki gün, bir önceki gün. 2.Anlamı: Ses, gürültü.
Örgün Gizli saklı
Örtün Ortanca kardeş
Ötün Affetme, bağışlama
Övgün Övülmeye değer, nitelikli kimse.
Özgün Orijinal, diğerlerine benzemeyen
Özün 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2.Anlamı: Şiir.
Pekün Tanınmış güçlü isim.
Peküstün Çok üstün, üstünlükte en iyi seviyede olan
Pütün Olgun, yetkin.
Şafakgün Şafak renkli, kızıl
Sengün "Sen gündüz gibi aydınlık, güneş kadar parlaksın" anlamında.
Şengün Sevinçli, ferah gün
Sergün Güzellerin önde geleni.
Sevengün Sevgi duyan aydın kimse.
Sevgün "Aydınlığı, ışık saçmayı sev" anlamında kullanılan bir ad.
Songün Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek
Sülün 1.Anlamı: Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti yenilen bir kuş.
Tangün Şafakla başlayan aydınlık gün
Töregün Geleneksel, geleneğe uygun, gündemde
Tulün Dolun
Tülün 1.Anlamı: Kimi kez ayın çevresinde oluşan dairesel hale. 2.Anlamı: Ayna.
Tün Gece.
Türegün Türe - gün
Üngün Tanınmış, ünlü, meşhur.
Ürün Doğadan elde edilen yararlı şeyler.
Üstün 1.Anlamı: Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2.Anlamı: Yenen, galip gelen. 3.Anlamı: Sayıca çok, fazla.
Yılgün Yıl ve gün.


Ün isminin anlamı Ün ne demek Ün isim analizi

Tags : Ün isminin anlamı nedir Ün ne anlama geliyor Ün ne demek Ün isminin anlamı Ün isminin anlamı nedir Ün ne anlama geliyor Ün ne demek Ün isminin anlamı Ün isminin anlamı nedir Ün ne anlama geliyor Ün ne demek Ün isminin anlamı Ün isminin anlamı nedir Ün ne anlama geliyor Ün ne demek Ün isminin anlamı Ün isminin anlamı nedir Ün ne anlama geliyor Ün ne demek Ün isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...