Uz İsminin Anlamı

Uz : 1.Anlamı: İlyi, güzel. 2.Anlamı: Uygun, doğru. 3.Anlamı: Usta. 4.Anlamı: Temir, dikkatli. 5. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 6. Yakın, içten.Uz İsminin Analizi

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.Uz İsmiyle Uyumlu İsimler

Amuz Bilen, öğrenmiş, öğreten
Berhuz Dağarcık, torba
Bihruz İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun: Şah İsmail'in zevcesi. Çaldıran'da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail'in zevcesi
Cihanefruz Dünyayı parlatan, aydınlatan
Cihansuz 1. Cihan yakan. 2.Anlamı: Gaznelilerden Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Bust şehirlerini yakıp-yıkan, gaddar vahşi Alaeddin-Hüseyin'e verilen ad.
Dilefruz Yürek yandıran, sevimli.
Dilfiruz Gönle ferahlık veren, sevindiren.
Dilfüruz Gönüle ferahlık veren, sevindiren
Dilsuz Gönül yakan, yürek yakan.
Efruz 1.Anlamı: Şule, parıltı. 2.Anlamı: Aydınlatan, parlatan. 3.Anlamı: Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.
Elbruz Kafkasyada ulu ve yüce bir dağ. kafkasya halklarının çarlık rusyası zulmunden kaçıp eteklerine sığındığı dağ
Eroğuz Yiğit kimse
Eryavuz Yürekli, korkusuz yiğit.
Feramuz Kale muhafızı, koruyucusu.
Firuz 1.Anlamı: Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2.Anlamı: Bahtlı, talihli.
Gagauz 1. Gökoğuzlar. 2.Anlamı: Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya'da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna'da oturan Hristiyan Türklere verilen ad.
İmruz Bugün
Kılavuz Yol gösteren, rehber
Kotuz Gururlu, kibirli
Mahfuz 1.Anlamı: Korunmuş, gözetilmiş. 2.Anlamı: Gizlenmiş, saklanmış.
Mefruz Farz olunmuş, varsayılmış
Meknuz Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış
Melhuz Umulur, beklenir
Nevruz 1. Yeni gün. 2.Anlamı: İlkbahar başlangıcı. 3.Anlamı: Türk müziğinin makamlarından.
Obuz Su kaynağı.
Oğuz 1.Anlamı: Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2.Anlamı: Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3.Anlamı: Kır adamı, köylü. 4.Anlamı: Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
Oruz Düşün, düşünce
Özoğuz Oğuz’a mensup. Oğuz’a ait
Piruz Kutlu, hayırlı, uğurlu
Şebefruz Geceyi aydınlatan
Şehmuz Hükümdar soyundan gelen.
Sonsuz Sonsuzluk.
Temmuz Türk ve Altay mitolojisine de Tamız (Tamus, Tammus, Tamıs, Dumuz, Dumıs) Han olarak geçmiştir. Sümer kökenlidir. Türk coğrafyasının büyük kısmında adı yaz aylarından birisine verilir; Temmuz, Tamız, Tamıs gibi… Çoğu zaman Ahır hayvanlarının ve/veya Çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olarak görülür. Damızlık sözcüğü, Damız (ahır) sözcüğüyle olduğu kadar bu isimle de bağlantılıdır ve Tamız Han için ayrılan hayvan demektir. Sümer mitolojisinde çoban görünümlü olarak betimlenir. Sümerce adı Dumuzi, 12 Hayvanlı takvimde de yer alan Domuz ile bağlantılı görünmektedir. Ünü tüm Ortadoğuya yayılmıştır.
Tokuz 1. Dokuz. 2.Anlamı: Kalın ve sık dokunmuş kumaş.
Topuz 1. Bir ucu top gibi olan silah. 2.Anlamı: Kısa boylu kimse. 3.Anlamı: Balyoz.
Tuz Güzellik, şirinlik
Uguz bk. Oğuz
Uğuz Kutsal, mübarek. Saf, temiz
Uruz Hedef, amaç, gaye
Yarpuz Nane türünden, güzel kokulu bir bitki.
Yavuz Yaman, pek sert


Uz isminin anlamı Uz ne demek Uz isim analizi

Tags : Uz isminin anlamı nedir Uz ne anlama geliyor Uz ne demek Uz isminin anlamı Uz isminin anlamı nedir Uz ne anlama geliyor Uz ne demek Uz isminin anlamı Uz isminin anlamı nedir Uz ne anlama geliyor Uz ne demek Uz isminin anlamı Uz isminin anlamı nedir Uz ne anlama geliyor Uz ne demek Uz isminin anlamı Uz isminin anlamı nedir Uz ne anlama geliyor Uz ne demek Uz isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...