Vaha İsminin Anlamı

Vaha : Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.Vaha İsminin Analizi

V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.Vaha İsmiyle Uyumlu İsimler

Baha Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi
Paha Değer, fîat, eder, tutar
Revaha (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası
Taha Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.


Vaha isminin anlamı Vaha ne demek Vaha isim analizi

Tags : Vaha isminin anlamı nedir Vaha ne anlama geliyor Vaha ne demek Vaha isminin anlamı Vaha isminin anlamı nedir Vaha ne anlama geliyor Vaha ne demek Vaha isminin anlamı Vaha isminin anlamı nedir Vaha ne anlama geliyor Vaha ne demek Vaha isminin anlamı Vaha isminin anlamı nedir Vaha ne anlama geliyor Vaha ne demek Vaha isminin anlamı Vaha isminin anlamı nedir Vaha ne anlama geliyor Vaha ne demek Vaha isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...