Yönet İsminin Anlamı

Yönet : 1. Uygun, doğru. 2.Anlamı: İyi, güzel. 3.Anlamı: Uysal. 4.Anlamı: Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, usul.Yönet İsminin Analizi

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

Ö : Duygularını açığa vurmaktan kaçınır.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.Yönet İsmiyle Uyumlu İsimler

Aycennet Ey cennet!" anlamında kullanılan bir ad.
Cennet Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer
Emanet 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2.Anlamı: Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
Fetanet Yüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
Fitnet Zeyreklik, Zihin açıklığı, zihnin herşeyi çabuk anlayışı. (Fitnat)
Rasanet Sağlamlık, dayanıklılık, melanet
Rekanet Ağırbaşlılık, gururluluk
Resanet Sağlamlık, metanet
Rükunet Ağırbaşlılık, gururluluk
Sıyanet Koruma, korunma
Sühunet Sıcaklık
Sünnet 1. İyi ahlak, iyi tabiat. 2.Anlamı: Hz. Muhammed'in sözleri, işleri ve tasvipleri.
Zinet Süs, bezek.
Ziynet Süs, bezek.


Yönet isminin anlamı Yönet ne demek Yönet isim analizi

Tags : Yönet isminin anlamı nedir Yönet ne anlama geliyor Yönet ne demek Yönet isminin anlamı Yönet isminin anlamı nedir Yönet ne anlama geliyor Yönet ne demek Yönet isminin anlamı Yönet isminin anlamı nedir Yönet ne anlama geliyor Yönet ne demek Yönet isminin anlamı Yönet isminin anlamı nedir Yönet ne anlama geliyor Yönet ne demek Yönet isminin anlamı Yönet isminin anlamı nedir Yönet ne anlama geliyor Yönet ne demek Yönet isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...