Yöntem İsminin Anlamı

Yöntem : 1. Yol, tarz, metod. 2.Anlamı: Yetenek. 3.Anlamı: Uygun, kolay.Yöntem İsminin Analizi

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

Ö : Duygularını açığa vurmaktan kaçınır.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.Yöntem İsmiyle Uyumlu İsimler

Bistem Horasan eyaletinde El-Bürz eleklerinde bir şehir. Hüsrev 2.Anlamı: Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür
Ertem Erdem / Fazilet
Etem Daha tam daha noksansız, mükemmel
Hatem 1.Anlamı: Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2.Anlamı: En son. 3.Anlamı: Hatemü'l-Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4.Anlamı: Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan.
İstem 1. Zulüm ve sitem. 2.Anlamı: İsim olarak kullanılması uygun değildir.
Meltem Yazın, karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı
Öktem 1.Anlamı: Güçlü. 2.Anlamı: Onurlu.
Özertem Özünde erdemli olan
Rüstem Ünlü Fars pehlivanının adı


Yöntem isminin anlamı Yöntem ne demek Yöntem isim analizi

Tags : Yöntem isminin anlamı nedir Yöntem ne anlama geliyor Yöntem ne demek Yöntem isminin anlamı Yöntem isminin anlamı nedir Yöntem ne anlama geliyor Yöntem ne demek Yöntem isminin anlamı Yöntem isminin anlamı nedir Yöntem ne anlama geliyor Yöntem ne demek Yöntem isminin anlamı Yöntem isminin anlamı nedir Yöntem ne anlama geliyor Yöntem ne demek Yöntem isminin anlamı Yöntem isminin anlamı nedir Yöntem ne anlama geliyor Yöntem ne demek Yöntem isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...